Artalk.cz

TS: Amber Road

Robert Baines, Michael Becker, Monika Brugger, Kim Buck, Patricia Dimingues, Sławomir Fijałkowski, Christiane Förster, Bernard François, Warwick Freeman, Karl Fritsch, Sara Gackowska, Andi Gut, Marta Hryc, Paweł Kaczyński, Sabine Klarner, Annelies Planteijdt, Pavol Prekop Ramon Puig Cuyàs, Wolfgang Rahs , Tabea Reulecke, Carme Roher, Ingrid Römmich-Werner, Dana Saechuga, Gisbert Stach, Andrzej Szadkowski, Shana Teugels, Nelly van Oost, Tanel Veenre, Manuel Vilhena, Lisa Walker, Petra Zimmermann / Amber Road/  kurátori: Amber Road su Sławomir Fijałkowski a Wim Vandekerckhove / Galéria Medium / Bratislava / trvanie výstavy: 21. 9. – 30. 9. 2018

 

AMBER ROAD

vystavujúci autori: Robert Baines /AU/, Michael Becker /DE/, Monika Brugger /FR/, Kim Buck /DK/, Patricia Dimingues /PT/, Sławomir Fijałkowski /PL/, Christiane Förster /DE/, Bernard François /BE/, Warwick Freeman /NZ/, Karl Fritsch /DE/, Sara Gackowska /PL/, Andi Gut /CH/, Marta Hryc /PL/, Paweł Kaczyński /PL/, Sabine Klarner /DE/, Annelies Planteijdt /NL/, Pavol Prekop /SK/, Ramon Puig Cuyàs /ES/, Wolfgang Rahs /AT/, Tabea Reulecke /DE/, Carme Roher /ES/, Ingrid Römmich-Werner /DE/, Dana Saechuga /IL/, Gisbert Stach /DE/, Andrzej Szadkowski /PL/, Shana Teugels /BE/, Nelly van Oost /BE/, Tanel Veenre /EE/, Manuel Vilhena /PT/, Lisa Walker /NZ/, Petra Zimmermann /AT/.
kurátori: Sławomir Fijałkowski a Wim Vandekerckhove
vernisáž výstavy: 20. 9. 2018 o 18:00
trvanie výstavy: 21. 9. – 30. 9. 2018
veľkosť výstavy: Galéria MEDIUM Small

Názov výstavy Amber Road korešponduje s témou druhého ročníka bienálneho podujatia Gdańsk Baltic Amber, ktoré sa konalo v roku 2017 pod kurátorskou taktovkou Sławomira Fijałkowského a Wima Vandekerckhoveho. Metafora jantárovej cesty prepájajúcej Románsku ríšu s pobrežím Baltského mora sa odráža v objektoch a šperkoch tridsiatky vybraných autorov, ktorí pracujú s týmto fascinujúcim materiálom – jantárom. Už staroveké civilizácie oceňovali kvality tohto v zlatníctve často využívaného materiálu, ktorý bol mimochodom označovaný aj ako Zlato severu. Výstava reflektuje aktuálne tendencie výskumu fosilizovanej živice ihličnatých stromov v oblastiach paleontológie, biológie, kultúrnej histórie, remesla, umenia, dizajnu a znovu popularizuje jantár prostredníctvom diel autorov súčasného šperku.

fcb event
viac informácií