Artalk.cz

denní tisk 7. 9. 2018

V pražském Doxu probíhá do 24. září výstava představující tvorbu Dalea Chihulyho, Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. Petr Volf v magazínu ego! Hospodářských novin nešetří chválou – výstavu považuje za výjimečnou rovněž proto, že prezentace skla je neobyčejně náročná. K vidění je přesto průřez tvorbou české dvojice a díla Američana, který se jimi inspiroval.

Jiří Machalický napsal pro Lidové noviny článek o díle Františka Kupky, které je nyní prezentováno velkou retrospektivou ve Valdštejnské jízdárně Národní galerie. „Obsáhlá expozice vyniká přehlednou koncepcí a střídmým, ale účelným architektonickým řešením.“ Stojí především na zásadních dílech ze sbírek Národní galerie a Centre Pompidou, kde byla výstava do konce července. Její poslední zastávkou budou Helsinki.

Při příležitosti Kupkovy výstavy vyšel v Lidových novinách rozhovor s jednou z jejích kurátorek, Markétou Theinhardt: „Chtěli jsme ukázat Františka Kupku jako jednoho z nejdůležitějších představitelů umění dvacátého století, jehož prostřednictvím jsme mohli demonstrovat další aspekty hlavních etap moderního umění. Ale nejen to. Šlo také o to, rozšířit horizont pojímání moderního uměleckého díla. Zároveň jsme chtěli potvrdit Kupkovu myšlenku, že by „umělecké dílo mělo být slavností“, sdělila Kateřině Srbkové hlavní poselství výstavy.

V Litomyšli získali umělecké návrhy na úpravu okolí pomníku komunistického politika a místního rodáka Zdeňka Nejedlého. Podmínkou soutěže bylo, že se sochou se nebude nijak manipulovat, což více jak polovina návrhů nedodržela. Tři návrhy doporučené k ocenění počítají se zakrytím sochy konstrukcí připomínající mříže, vztyčení desítek prutů kolem sochy nebo zasazení lípy přímo před pomník. Více v pardubickém vydání MfDnes.