Artalk.cz

TZ: Národní galerie představuje první rozsáhlou retrospektivu Františka Kupky po třiceti letech

František Kupka 1871–1957 / Národní galerie Praha: Valdštejnská jízdárna / Praha / 7. 9. 2018 – 20. 1. 2019

 

Výstavu připravila Národní galerie Praha ve spolupráci s Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Musée national d’art moderne – Centre Pompidou a Ateneum Art Museum – Finnish National Gallery.

Záštitu nad výstavou převzal předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch.

Od 7. září bude Valdštejnská jízdárna hostit rozsáhlou retrospektivní výstavu děl Františka Kupky, průkopníka a hlavního představitele abstraktní malby a jedné z nejvýznamnějších osobností českého umění vůbec. Výstavu připravila Národní galerie Praha ve spolupráci s Réunion des musées nationaux, Centre Pompidou a finskou národní galerií.

Chronologicky koncipovaná výstava je členěna do tematických celků, které umožňují návštěvníkovi sledovat umělcovu cestu od symbolismu k abstrakci, u jejíhož zrodu Kupka stál. Retrospektiva se zaměřuje na jeho symbolistické malby, expresionistické portréty, cestu k abstraktnímu umění, barevné vertikály, řeč tvarů a barev, mašinismus i geometrickou abstrakci. Četné práce na papíře představují Kupku také jako satirického kreslíře a znamenitého ilustrátora, umělce se zájmem o filozofii, antiku, náboženství i vědu.

Celé spektrum tvorby

Výstava představuje dílo Františka Kupky v celé jeho šíři, od raných prací z devadesátých let 19. století až po abstraktní práce z padesátých let 20. století. „Výstava je po téměř třiceti letech pokusem o ucelenou retrospektivu, zahrnující všechny aspekty Kupkovy tvorby. Prezentuje zásadní díla z muzejních i soukromých sbírek z celého světa. Vedle děl ze sbírek Národní galerie jsou k vidění četné práce ze sbírky pařížského Centre Pompidou, newyorského Guggenheimova muzea nebo vídeňské Albertiny,“ uvádí kurátorka výstavy Anna Pravdová.

František Kupka pocházel z Opočna, ale převážnou část života strávil ve Francii. V Čechách byl zprvu znám především jako nelítostný karikaturista, většího uznání své volné tvorby se dočkal až v roce 1946, kdy mu Spolek výtvarných umělců Mánes uspořádal retrospektivní výstavu. Po komunistickém převratu byla jeho tvorba více méně zapovězena a české publikum se s ní tak mohlo detailněji seznámit až po roce 1989.

„Originalita Kupkova díla netkví pouze v odmítnutí tradičního zobrazování. Své kořeny má ve vídeňském symbolismu, obohaceném o duchovní a filozofické dědictví střední Evropy. To vše Kupka doplnil zájmem o nejnovější vědecké objevy, studium kosmu a v neposlední řadě i pozorování zákonitostí přírody a organického světa,“ popisuje Anna Pravdová.

Mezinárodní spolupráce a nová otevírací doba

U zrodu myšlenky uspořádat výstavu stály dvě instituce, které se mohou pyšnit nejbohatšími kolekcemi Kupkovy tvorby – Národní galerie Praha a Musée national d’art moderne – Centre Pompidou v Paříži. Díky zaštítění projektu francouzskou Réunion des musées nationaux výstava putovala z Paříže do Prahy a následně se přesune do finských Helsinek, kde ji bude hostit Ateneum Art Museum – Finnish National Gallery. V Paříži sklidila výstava nebývalý úspěch a navštívilo ji na 230 tisíc diváků.

Výstava, která bude ve Valdštejnské jízdárně probíhat od 7. září do 20. ledna, bude přístupná každý den včetně pondělí od 10 do 18 hodin, každou středu navíc až do 20 hodin. Středeční prodlouženou otevírací dobu zavádí Národní galerie od září do všech svých budov. K výstavě František Kupka 1871–1957 vydává Národní galerie také rozsáhlý bohatě ilustrovaný katalog s texty českých i zahraničních odborníků v českém a anglickém jazyce. Doprovodný program tentokrát vedle tradičních komentovaných prohlídek nebo aktivit pro rodiny s dětmi zahrnuje speciální cyklus přednášek pořádaných ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze.

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY

PRO DOSPĚLÉ

Komentované prohlídky

NE 16. 9. s Alicí Němcovou
NE 7. 10. s Markétou Čejkovou
ČT 18. 10., NE 11. 11., ST 26. 12. s Michaelou Vrchotovou
Valdštejnská jízdárna / vždy od 15 h / zdarma k platné vstupence / 60–90 min / rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz

Objednejte si komentovanou prohlídku výstavy v českém, anglickém, německém nebo francouzském jazyce
1–15 osob / čeština – 600 Kč + vstupné / ostatní jazyky – 1 500 Kč + vstupné / 60 min / rezervace 2 týdny předem na vzdelavani@ngprague.cz

Odborné přednášky a komentované prohlídky

ST 5. 9. IFP Brigitte Leal: Kupka a kubismus
ST 26. 9. VJ Lada-Hubatová Vacková: Mladý Kupka a jeho jaroměřský učitel Studnička: od učebnic kreslení k fyziologii barev a vidění
ST 10. 10. IFP Pierre Brulle: Kupka a mašinimus
ST 31. 10. VJ Anna Pravdová – komentovaná prohlídka ve francouzštině
ČT 1. 11. VJ Anna Pravdová – komentovaná prohlídka v češtině
ST 7. 11. IFP Markéta Theinhardt: Kupka jako kreslíř a ilustrátor
ST 21. 11. VJ Tomáš Winter: Za hranicí viditelného: podoby evropské abstrakce kolem 1915
ST 5. 12. IFP Germain Viatte: Kupka a umělecká skupina v Puteaux
ST 9. 1. VJ Tomáš Pospiszyl – komentovaná prohlídka výstavy v češtině

VJ=Valdštejnská jízdárna – rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz, IFP=Francouzský institut v Praze – rezervace nutná na reservations.kupka@ifp.cz (přednášky v IFP se konají ve francouzském jazyce, simultánní tlumočení do českého jazyka zajištěno) / vždy od 18 h / zdarma / 60–90 min / rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

Speciální program

ČT 18. 10. František Kupka ve filmu
18 h komentovaná prohlídka s historičkou umění Michaelou Vrchotovou
19 h projekce dokumentárních filmů Aleš Kisil: František Kupka: Cesta k abstrakci (52 min) & Petr Kudela: Kdy začal dnešek (17 min)

ČT 29. 11. 19 h Já, Kupka: hudebně-vizuální performance
Ba:zel – experimentální hudební projekt mladých umělců Eweliny Chiu a Daniela Vlčka. Elektronická hudba, zvuková performance a videoprojekce, performativní přednes o tvorbě Františka Kupky a jeho skutečný hlas.
Valdštejnská jízdárna / zdarma k platné vstupence / 60–150 min / rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz

PRO RODIČE S DĚTMI

Víkend: Prolez kupkou
Víkendové dílny pro rodiče s dětmi 4–12 let. Interaktivní hravá zastavení vedoucí k poznání inspiračních zdrojů Františka Kupky.
NE 9. 9. 10.30–11.30 h & 14–15 h s Hanou Dočkalovou
NE 7. 10. 10.30–11.30 h & 13.30–14.30 h s Terezou Jursovou
NE 4. 11. 10.30–11.30 h & 14–15 h s Annou Kotrbovou Rejchrtovou
NE 6. 1. 10.30–11.30 h & 14–15 h s Annou Kotrbovou Rejchrtovou
Valdštejnská jízdárna / 90 Kč za osobu starších 4 let / 60 min / rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz

Související program ve Veletržním paláci
Herna: Fraktál a jak dál?
ST 14. 11. 10.30–11.30 h, 13–14 h a 15.30–16.30 h
Výtvarná herna pro rodiče s dětmi 1,5–5 let o výtvarných experimentech Františka Kupky s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou.
Veletržní palác / 60 Kč za 1 osobu starší 1,5 roku / 60 min / bez rezervace

PRO ŠKOLY A PEDAGOGY

1. stupeň ZŠ: Mezi barvami
Prozkoumáme, jak František Kupka klade barvy na plátno. Vytvoříme si prostorovou instalaci z barevných folií a světel, ponoříme se dovnitř jeho obrazů.

2. stupeň ZŠ & SŠ: Na cestě k abstrakci
Budeme mluvit o významných i každodenních událostech v životě Františka Kupky, které měly vliv na jeho tvorbu a dovedly ho až k abstraktnímu obrazu. Ve studiu společně vytvoříme instalaci pomocí světel a stínů a zachytíme ji fotografií.

Komentovaná prohlídka SŠ & VŠ
Procházka výstavou s lektorem. V dialogu s vámi se zaměříme na osobitou cestu Františka Kupky k abstrakci.
1–15 osob – 800 Kč / 16–25 osob – 1 200 Kč / 45–60 min / rezervace 2 týdny předem na vzdelavani@ngprague.cz

Komentované prohlídky pro pedagogy
S historičkou umění Alicí Němcovou. Představíme vám koncepci výstavy a doprovodné programy pro školy.
ST 19. 9. 15 h & 17 h
ČT 4. 10. 15 h & 17 h
pro pedagogy zdarma / 60–90 min / rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz

Studijní materiály
pro učitele základních a středních škol / ke stažení na www.ngprague.cz

STUDIO

Součástí výstavy je prostor pro hru, vlastní tvorbu a studium. Hlavním tématem Studia jsou barevné vztahy vycházející z myšlenek Františka Kupky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *