Artalk.cz

Univerzity i poradci UNESCO odmítají změny památkového zákona

Ohrožení českého kulturního dědictví představuje podle vysokoškolských odborníků i poradců UNESCO návrh pražských radních, aby městští památkáři mohli rozhodovat bez ohledu na názor Národního památkového ústavu (NPÚ). Vyplývá to z prohlášení, která dnes zaslali ČTK zástupci ústavů a kateder dějin umění na vysokých školách a Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS), která je poradním orgánem UNESCO. Odborníci vyzvali pražské zastupitelstvo, aby návrh rady zamítlo.

Změna zákona o památkové péči prosazovaná pražskou radou má podle navrhovatelů pomoci zejména urychlit práce na objektech, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkově chráněném území. Vlastník kulturní památky či projektant by například nebyl povinen s NPÚ projednat přípravnou a projektovou dokumentaci při jejím zpracování. Podle NPÚ by změna znamenala likvidaci památkové péče a důvody pro změnu uváděné magistrátem jsou zástupné.

Nesouhlas s návrhem vyjádřil i Český národní komitét ICOMOS, který kromě mezinárodní organizace UNESCO spolupracuje v oblasti péče o kulturní dědictví i s NPÚ a ministerstvem kultury. Změna zákona navržená pražskými radními je podle odborníků z ICOMOS zcela nesystémová a může destabilizovat památkovou péči v celé republice. „Usiluje pouze o paralyzování současného systému, založeného na vícevrstvé součinnosti rozhodující výkonné a odborné složky oboru, z čehož vyplývá vážné ohrožení našeho kulturního dědictví,“ sdělili představitelé komitétu v prohlášení.

Proti změně zákona se staví i akademici. „Zbavit NPÚ možnosti vyjadřovat se k obnově památek by znamenalo, nevratně poškodit celý systém památkové péče, která je na odborném přístupu NPÚ založena,“ píše se v prohlášení, pod které se podepsali ředitel Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Richard Biegel a dalších osm ředitelů a vedoucích ústavů a kateder. Národní památkový ústav podle nich garantuje nejen odbornost, ale i nezávislost památkové péče. Návrh na omezení jeho pravomocí považují za nesystémový a ryze účelový.

„Je zjevnou reakcí na skutečnost, že názory NPÚ byly v rozporu se stanovisky magistrátního odboru památkové péče či názory vedení města,“ uvedli. Za příklady z poslední doby považují prosazení podzemních garáží na pěší zóně na Můstku nebo demolici domu na nároží Opletalovy ulice a Václavského náměstí.

„Pražská památková rezervace je památkou světového kulturního dědictví UNESCO. Vyloučení NPÚ z rozhodování o památkách s nejvyšším mezinárodním statusem je absurdní a neobhajitelné,“ stojí v prohlášení akademiků. Podle ICOMOS již několikrát vydal Výbor pro světové dědictví UNESCO rozhodnutí, která naopak doporučují posílení role NPÚ a vyjadřují obavy o zachování podoby historického jádra Prahy. Návrh pražských radních podle zástupců vysokých škol také zásadně ohrožuje památkovou péči ve všech významných památkově chráněných územích včetně Českého Krumlova, Telče nebo Slavonic.

Návrh uvádí, že se má týkat staveb, které jsou v chráněných územích a zároveň nejsou kulturními památkami. Podle akademiků ale vylučuje NPÚ z rozhodování o všech kulturních památkách včetně kategorie národních kulturních památek. Bez účasti odborné památkové instituce by se tak podle nich dělala například obnova Karlštejna, Karlova mostu nebo vily Tugendhat. „Vyzýváme proto všechny zúčastněné, aby jeho přijetí všemi silami zabránili,“ dodali.

Návrh novely musí ještě projednat zastupitelé. Teprve poté jej může město odeslat do Sněmovny. Zda se jím budou poslanci zabývat, bude záležet na jejich rozhodnutí. Pražští zastupitelé se na příštím jednání sejdou 6. září.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *