Artalk.cz

TZ: Krajská galerie představí proměny náměstí Práce ve Zlíně

Krajská galerie představí proměny náměstí Práce ve Zlíně / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Zlín / 22. 8. – 28. 10. 2018

Výstava „Náměstí Práce ve Zlíně a jeho proměny“ představuje prostřednictvím originálních plánů a dobové fotodokumentace proměny stávajícího prostoru náměstí Práce ve Zlíně od počátků jeho formování ve 30. letech do roku 1948. Řada z barevných původních plánů a studií bude veřejnosti představena vůbec poprvé. Výstava je současně připomínkou 60. výročí úmrtí významného zlínského architekta a urbanisty Františka L. Gahury. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 21. srpna v 17 hodin a návštěvníci ji mohou vidět v grafickém kabinetu krajské galerie do 28. října.

„Zlín se stal v meziválečném období díky prosperitě firmy Baťa moderním městem s nezaměnitelným architektonickým stylem i životním tempem a historie výstavby náměstí Práce se odvíjela spolu s jeho rozvojem. Ještě počátkem 20. století byly na tomto území panské louky a pole. Historické náměstí s radnicí v centru Zlína začalo ztrácet od dvacátých let 20. století svoji roli a nová výstavba se soustředila před tovární areál. První veřejné budovy, jako je například Obchodní dům, Velké kino či Společenský dům v prostoru budoucího náměstí, nazvaného podle baťovské filozofie příznačně náměstí Práce, byly zpočátku realizovány podle okamžité potřeby firmy bez celkové urbanistické koncepce a zůstaly dodnes solitéry,“ uvedla Ladislava Horňáková, kurátorka výstavy z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Na urbanistickém řešení náměstí, které mělo být hlavním obchodním, kulturním i společenským centrem, jimž zaměstnanci procházejí při cestě z továrny, a také shromaždištěm při významných událostech, se v meziválečném a válečném období podílela celá řada známých českých architektů a urbanistů, jako je například F. L. Gahura, V. Karfík, J. Gočár, V. Hruška, J. Voženílek, Le Corbusier a řada dalších.

Nejvíce projektů celkové dostavby tohoto prostoru pochází od nejvýraznějšího architekta Zlína Františka Lýdie Gahury, kterému je věnována tato výstava, připomínající 60 let od jeho úmrtí (15. 9. 1958 v Brně).

„Jednalo se vždy o originální a podnětné návrhy, z nichž ale žádný nebyl realizován, stejně jako další poválečné plány. Náměstí Práce zůstává i přes řadu dalších urbanistických studií dodnes stále nedořešené“, doplnila kurátorka výstavy.

K výstavě jsou připravené také komentované prohlídky s kurátorkou výstavy. První z nich se uskuteční 11. záři v 17 hodin.

Více informací na www.galeriezlin.cz a www.14-15

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *