Artalk.cz

Reakce Jiřího Fajta na Otevřený dopis týkající se výstavy Charta Story

Níže publikovaný dopis je reakcí generálního ředitele na nařčení v souvislosti s výstavou Charta Story. Příběh Charty 77 uvedená v otevřeném dopisu Jiřímu Fajtovi ze dne 18. 8. 2018.

Vážená paní Brikciusová,

po přečtení Vašeho dopisu jsem si nebyl jistý, zda jde o další z řady uměleckých mystifikací Vašeho manžela, anebo další z řady fake news, kterými se veřejný prostor v současnosti jenom hemží. Původně jsem tyto záležitosti nepovažoval za vhodné řešit na veřejnosti, neboť jsem nechtěl narušit kvalitně připravený výstavní projekt, jehož morální poselství považuji v dnešní společnosti za více než aktuální. Nicméně na Vaše vybídnutí již nelze než reagovat. Mohu Vás ujistit, že máte nevěrohodné „neoficiální zdroje“, neboť nic z toho co zmiňujete není pravda.

  • Není pravda, že bych o své vůli zkrátil dobu trvání výstavy o dva měsíce, její závěr byl totiž jasně stanoven již ve smlouvě o spolupráci mezi Národní galerií (dále NGP) a firmou Kapsch z 30. listopadu 2016 a to do 13. ledna 2019 (smlouva je veřejně přístupná v registru smluv). A na tom se nic nezměnilo. Navíc v poslední době probíhají jednání s Městským muzeem v Lipsku o německé verzi projektu, jehož zahájení bylo zamýšleno na březen 2019 souběžně s otevřením lipského knižního veletrhu, jehož je Česká republika oficiálním hostem. Teprve minulý týden jsem byl informován o posunutí termínu zahájení výstavy Charty 77 na září příštího roku. Do těchto diskuzí jste ovšem byla zapojena, takže to pro Vás jistě není nová informace.
  • Není pravda, že jsem odmítnul sponzorský dar ve výši 120.000,-EUR a navíc podmiňoval jeho přijetí jakousi „bezúčelovostí“. To dokazuje smlouva mezi NGP a firmou Kapsch z 30. listopadu 2016, kde o ničem takovém není ani slovo a sponzorský dar ve výši 3 mil. Kč samozřejmě je adresně určen na pořádání vašich výstav Charta Story a Charta 77 ve fotografii (smlouva je opět veřejně přístupná v registru smluv).
  • Mohu Vás ujistit, že získané finanční prostředky byly a ještě budou řadně investovány do provozu vašich výstav.
  • Není pravda, že by zodpovědná kurátorka NGP Irena Nývltová byla neprofesionální a neměla odpovídající znalosti dobového kontextu, přičemž intimní znalosti tématu očekávám od autorského týmu.
  • NGP trestuhodně nezanedbala práci se školami, naopak. V expozici jsme uskutečnili řadu edukačních akcí pro školy, z nichž jednu vedl historik a spoluautor expozice Petr Blažek, a množství oblíbených českých i cizojazyčných výkladů.
  • Není pravda, že bych bez vysvětlení „zatrhl doprovodný program Oživlé exponáty“. Důvodem pro neuskutečnění doprovodného programu totiž byly vaše naprosto přemrštěné finanční požadavky. Cyklus pravidelných podiových diskuzí měl být dramaturgicky připravován Vámi, průvodcem večerními diskuzemi měl být Váš manžel, přičemž jste pro každého z vás požadovali honorář ve výši 10.000,-Kč, k tomu navíc po 1.000,-Kč pro každého dalšího účinkujícího. Vámi požadovaných ca. 30.000,-Kč za jediný diskuzní pořad pak trojnásobně převyšovalo obvyklé honorářové sazby NGP a pokusy mých kolegů sjednat s vámi obhajitelné řešení bohužel nevedlo ke kýženému výsledku. Z tohoto důvodu tedy nebyl doprovodný program realizován.
  • Katalog výstavy je v běžné distribuci v galerijních obchodech a nevím, o jakých „netransparentních problémech“ hovoříte. Jediným, o němž vím, je nepečlivě odvedená redakční práce Vás jako editora, když jste v prvním vydání katalogu zanechala mylnou informaci, že Václav Havel byl členem komunistické strany (toto vydání jsme byli nuceni na náklady NGP zkartovat).

A na závěr se omlouvám za to, že jsem Vám a Vašemu autorskému týmu skutečně nemohl vyplatit honorář odpovídající takřka celému sponzorskému příspěvku od firmy Kapsch. I tak vám vyplacené honoráře ve výši 680.000,-Kč několikanásobně převyšují obvyklé sazby pro externí specialisty NGP.

Jiří Fajt, generální ředitel NGP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *