Artalk.cz

21. 8. 2018 / Komentovaná prehliadka výstavou Konštruktívna lyrika

Mária Janušová / Komentovaná prehliadka výstavou Konštruktívna lyrika / Galéria Medium / Bratislava / 21. 8. 2018 o 18h

Srdečne pozývame na komentovanú prehliadku výstavou
KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA
s kurátorkou Máriou Janušovou

v utorok 21. 8. 2018 o 18:00hod
v Galérii MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18
Autorka a autori: František Demeter, Juraj Gábor, Anna Hulačová, Viktor Kopasz, Jaroslav Kyša, Rastislav Podhorský
Grafický vizuál: Aurélia Garová & Tereza Maco
Bližšie informácie: http://www.vsvu.sk/galeria-medium/konstruktivna-lyrika/

Konštruktívna lyrika sa zaoberá vizuálnou tvorbou, ktorá je charakteristická konceptuálnym prístupom, relevanciou formy, ako aj poetickým výrazom diel. Prezentovaní autori sa teda programovo opierajú o tri základné princípy: koncept, formu a cit, a to i napriek tomu, že tieto roviny sú samé o sebe vzájomne protichodné. Koncept sa vo všeobecnosti chápe ako opak formy, taktiež aj citu; rovnako forma je v zmysle vonkajšej stránky alebo hmoty protikladom toho vnútorného, nemateriálneho (idey, citu). Pre vybraných predstaviteľov je príznačný zdĺhavý, kontemplatívny tvorivý proces, pri ktorom sa mimo samotnej podstaty diela – nosnej idey dôkladne zaoberajú aj formálnym spracovaním, kompozičným rámcom, použitou farebnosťou, technikom či materiálom. Zároveň pri práci s vizuálnou stránkou diela mu dodávajú určitý senzitívny aspekt, subjektívne vyjadrenú expresívnosť, prostredníctvom čoho pôsobí na diváka poeticky, taktiež osobnejšie a asociatívnejšie a je i de facto ľahšie čitateľné. Tvorba vybraných autorov je výsledkom premyslenej stratégie, hĺbavej procesuálnosti či rukodielnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *