Artalk.cz

Vyšel katalog U(P)M Koudelka Návraty / Koudelka Returning

Představení publikace Koudelka Návraty / Koudelka Returning za přítomnosti Josefa Koudelky a spoluautorů knihy / Uměleckoprůmyslové museum v Praze / Praha / 9. 8. 2018

Výpravná publikace vyšla u příležitosti obsáhlé retrospektivní výstavy stejného názvu  Koudelka: Návraty, která se koná do 23. 9. 2018 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze u příležitosti osmdesátých narozenin této přední osobnosti současné světové fotografie.

Publikace je stejně jako výstava řazena chronologicky do sedmi kapitol, dle jednotlivých tematických cyklů. Prvním cyklem je soubor vzácných původních autorských zvětšenin z konce 50. let a začátku 60. let s názvem „Začátky“, které Koudelka připravil pro svou první výstavu v roce 1961 v Divadle Semafor.  Následuje soubor raných studií s názvem „Experimenty“, jež jsou důležité pro pochopení originality Koudelkovy tvorby. Další dvě témata vznikala paralelně – stěžejní Koudelkovo téma Cikáni, soubor fotografií, který je dnes považován za klasické dílo světové fotografie, a cyklus „Divadlo“ představující krajní stylizaci formy, výrazné grafické obrazy, které se staly nezaměnitelným autorovým rukopisem v rámci tehdejší divadelní fotografie. Důležitou roli hrála v životě Koudelky rozsáhlá reportáž Invaze 68, která byla důvodem, proč byl nucen v roce 1970 odejít ze své vlasti. Celých pětadvacet let vznikal cyklus nazvaný Exily, snímky zachycující pocit odcizení, vyhnání a nemožnosti návratu. Poslední část tvoří monumentální Panorama, velkoformátové fotografie, které představují tři desetiletí práce mapování vlivu člověka na současnou krajinu.

Obsáhlá fotografická publikace vyšla v české i anglické verzi a kromě Koudelkových fotografií obsahuje i rozsáhlý dokumentační materiál a originální texty šesti autorů, Stuarta Alexandra, Josefa Chuchmy, Jana Mlčocha, Josefa Mouchy, Tomáše Pospěcha a Ireny Šorfové, a dobový text Anny Fárové z roku 1967. Slovo úvodem napsali Helena Koenigsmarková a Daniel Herman.

Koncepce publikace Josef Koudelka

Edičně připravili Josef Koudelka a Irena Šorfová

Grafický design Aleš Najbrt, Studio Najbrt

Texty Helena Koenigsmarková, Anna Fárová, Stuart Alexander, Josef Chuchma, Jan Mlčoch, Josef Moucha, Tomáš Pospěch a Irena Šorfová

Překlady z angličtiny Eva Hrubá, překlad do angličtiny Derek Paton

Vydalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze a  nakladatelství KANT, Karel Kerlický

Fotografie © Josef Koudelka/ Magnum Photos

Formát  240 x 310 mm pevná vazba V8 s ražbou bez přebalu, počet stran: 312, počet reprodukcí: 440

cena (čj): 1400 Kč (pouze v UPM, jinak 1600 Kč)

cena (aj): 1600 Kč (pouze v UPM jinak 1800 Kč)

Publikace byla vydána k výstavě „Koudelka Návraty“ konané ve dnech 22. 3. – 23. 9. 2018 v Uměleckoprůmyslovém museum v Praze. Vydání podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

JOSEF KOUDELKA se narodil v Boskovicích na Moravě v roce 1938.  Původně letecký inženýr se začal věnovat fotografii od roku 1958. V té době fotografoval svět několika pražských divadel a život Romů. V roce 1968 zdokumentoval Invazi vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa. Následující rok byly tyto snímky publikovány k výročí invaze v mnoha zahraničních časopisech pod pseudonymem P.P. (Prague Photographer), aniž o tom Koudelka předem věděl. Snímky „anonymního českého fotografa“ získaly od Overseas Press Club ocenění Robert Capa Gold Medal a jsou dnes považovány za klasické dílo poválečné reportážní fotografie (u příležitosti čtyřicátého výročí invaze vydal Josef Koudelka v roce 2008 knihu obsahující 249 fotografií doplněných texty historiků, kniha byla dosud vydána ve dvanácti jazykových mutacích). V obavách z možných represí, se Josef Koudelka v roce 1970 rozhodl opustit svou vlast. Odjel do Velké Británie, kde získal politický azyl, od roku 1974 je členem agentury Magnum Photos. Později odešel do Francie, v roce 1987 získal francouzské občanství. V roce 1975 publikoval ve spolupráci s francouzským nakladatelem Robertem Delpirem knihu Cikáni, v roce 1988 následovala kniha Exily. Od té doby Josef Koudelka publikoval patnáct knih věnujících se dokumentování vlivu člověka na současnou krajinu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *