Artalk.cz

TS: Palo Macho

Palo Macho / Ani za, ani proti, práve naopak / Kurátorka výstavy: Naďa Kančevová / Galéria NOVA / Bratislava / Trvanie výstavy: 8. 8. – 21. 9. 2018

PALO MACHO
Letn_ v_predaj Gal_rie Nova

Ani za, ani proti, práve naopak

Miesto: Galéria NOVA, Baštová 2, Bratislava

Trvanie výstavy: 08. august – 21. september 2018

Otvorenie výstavy: 07. august 2018 o 18:00 hod.
Architektúra/dizajn výstavy: Marcel Benčík

Kurátorka výstavy: Naďa Kančevová

Aktuálna výstava slovenského sklárskeho výtvarníka Pala Macha v Galérií NOVA, prezentuje práce, ktorých vzájomné vzťahy nie sú určené nejakou vopred stanovenou hierachiou či interpretáciou. S vystavenými objektami sa tu manipuluje bezhierarchicky, čo nám umožňuje nazerať na ne slobodne, bez viazanosti na povedomie o autorových známejších konceptoch, leitmotívoch či námetoch. Ide tu o komplexnú, zážitkovú formu prezentácie, kde väzby medzi jednotlivými vystavenými objektmi majú skôr charakter voľných asociácií.

Snaha definovať tento pohľad je na výstave podporená hľadaním nekonvenčného inštalačného riešenia. Predstava depozitáru, ktorý hromadí predmety, je výstižnou metaforou, vyjadrujúcou Machov postoj. O aký typ depozitáru tu však vlastne ide? Kým v muzeálnom kontexte je depozitár tradične vnímaný ako akási „čierna skrinka“ ‒ priestor pohlcujúci a umŕtvujúci nazbierané artefakty, umelecký depozitár, naproti tomu, je o potencii, energii a o tvorivých možnostiach. 

Dočasný „depozitár“ v Galérii NOVA kombinuje viac alebo menej rozpracované koncepty, veci staršieho dáta, ktoré vznikli ako „vedľajší produkt“ väčších realizácií, ale aj veci pomerne nové, naznačujúce autorove nekonvenčné postupy a úvahy o možnostiach práce so sklenou hmotou v súčasnom umení. K takýmto realizáciám patria napríklad pokále so stekaním, laboratórne nádoby alebo aj menšie spolupráci s fotografkou Janou Hojstričovou. Do výstavy Macho zámerne zaraďuje aj objekty, ktoré považuje za zatiaľ slabo štruktúrované prevedenie určitej tendencie či myšlienky. Sú to práce degradované na „výpredajový polotovar“ ‒ koncepty nachádzajúce sa niekde „na pol ceste“, ktorých príležitosť ešte môže, ale aj nemusí prísť.


Naďa Kančevová, kurátorka Galérie NOVA

Názov výstavy Ani za, ani proti, práve naopak odkazuje na hypotézu, že prikloniť sa v úsudkoch za niečo, alebo byť objektívne proti niečomu, nie je možné. Máme toľko oficiálnych a zároveň toľko neoficiálnych a neposkytnutých informácií, že sme odkázaní na časový odstup alebo na dohady, ktoré nevieme overiť. Pokúšame sa odhadnúť čo je hodnotné, na čo sa pozerať, čím sa zapodievať, čo pretrvá, čo zachytia niekoľkovrstvové sitá. Sme tak ponorení do súčasnosti a súčasnosť je taká manipulovateľná, že nám zostáva spoliehať sa na čas.

Forma fiktívneho výpredaja ironizuje samotnú prezentáciu aj význam diel, ktorý by jednotlivým artefaktom v inej konštalácii prislúchal. Zámerná tematická aj vizuálna nesúrodosť dáva len tušiť, že niekde mimo tohto priestoru sa nenáhodne odohráva dlhý konceptuálny vývoj tém, tvarov, zásahov a technologických postupov. Jednotlivé obdobia tvorby sa prelínajú, miešajú, vrstvia alebo odkazujú samé na seba.


Ani myseľ ani telo sa nepohybuje iba v jednej tematickej štruktúre. Sú slobodné a my sa dívame na ich slobodný pohyb, nech by bol akokoľvek zmätočný. 

S týmto pohybom môžeme súhlasiť, môžeme nesúhlasiť, nemusíme byť za ani proti. Práve naopak. Môžeme sa z ich slobody aspoň tešiť.

 Palo Macho
                                       

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *