Artalk.cz

Výzva k podání výstavních projektu pro rok 2019: Pragovka Gallery (do 28. 8. 2018)

Výzva k podání výstavních projektu pro rok 2019 / Pragovka Gallery / Praha / přihlášky do 28. 8. 2018

Pragovka for Art, z.s. vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na výstavní projekty do Galerie Pragovka pro rok 2019

Na jaře roku 2016 vznikl nový koncept Pragovky, který znovu vzkřísil k životu tuto legendární prvorepublikovou továrnu ležící v centru industriální části Prahy 9. Návštěvy uměleckých ateliérů a příležitostné výtvarné akce z minulých let podnítily vznik nového příběhu, který se zapíše do historie tohoto věhlasného areálu. Pragovka se dnes stává živým multikulturním centrem a uměleckou čtvrtí, která poskytuje inspirativní prostředí pro spolupráci i prostor pro plodnou výměnu myšlenek mezi různými uměleckými uskupeními.  Od začátku roku 2018 funguje také nový výstavní prostor Pragovka Gallery, který je v tuto chvíli rozdělený na dva výstavní prostory. Později k tomuto prostoru přibyde galerie zaměřená především na malbu.

Bližší informace o Pragovce na webu: http://www.pragovka.com/cs/open-call-volii

našem instagramu a FB.

Galerie Pragovka:

Galerie Pragovka nabízí tři výstavní prostory:

Entry – nově zrekonstruovaný prostor o rozloze 147 m², přední místnost vhodná především pro samostatné výstavy.

Na rok 2019 je zde plánováno 7 výstavních projektů, z nichž nejvýše polovina bude vybrána na základě této výzvy.

Rear – hala se sloupy o rozloze 585 m², prostor primárně určen pro skupinové výstavy či rozsáhlejší kurátorské projekty.

Na příští rok je naplánováno přibližně 4 výstavních projektů, z čehož přibližně 2 budou vybrány na základě této výzvy.

Pop-Up – Prostor o rozloze cca 98 m², určených převážně pro prezentaci malby, ale nebráníme se projektům zahrnujícím sochařskou tvorbu. Na rok 2019 je zde taky plánováno 7 výstavních projektů, z nichž nejvýše polovina bude vybrána na základě této výzvy.

Půdorys a fotodokumentace prostorů Pragovka Gallery Entry, Pragovka Gallery Rear viz. příloha výzvy (Pop-Up Gallery je aktuálně ve výstavbě, je však možné ji nalézt zakreslenou v půdoryse.)

Open call se soustředí především na projekty emerging artists. Open call není omezen věkem ani médiem, jediné omezení je hranice 7 let po škole včetně, u skupinových výstav alespoň u 50 procent vystavujících. Je určen jak pro sólové, tak skupinové výstavy. Vystavující mohou využít pro své umělecké záměry jak jeden, ale také oba dva výše zmíněné prostory. Vítány jsou také projekty s doprovodným programem ve formě performance či doplňkových akcí. Podmínkou je uskutečnění minimálně jedné doprovodné akce v průběhu výstavy.

Projekty budou vybrány na základě zasedání komise, složené z umělců a odborníků v oboru. Komise se nezavazuje k vybrání všech projektů, pokud nebudou na požadované úrovni. Každý člen komise má právo nominovat dva další projekty.

 Galerie poskytuje:

 • finanční krytí drobných nákladů spojených s instalací výstav
 • honorář umělcům ve výší 5 000 – 20 000 (horní hranice platí u projektů v prostoru B)
 • honorář kurátora 2000/5000 pro větší prostor
 • PR výstavy a doprovodného program
 • svoz výstavy
 • hlídání výstavy
 • vernisáž
 • fotodokumentaci výstavy a vernisáže
 • tisk plakátů, tisk kurátorského textu umístěného v prostorách výstavy

Požadované přílohy:

 • formulář žádosti
 • obrazová dokumentace
 • portfolio a CV umělce/ umělců
 • portfolio a CV kurátora/ kurátorů
 • vizualizace nebo náčrt rozmístění děl
 • předpokládáný rozpočet, s případným uvedením krytí přesahujících nákladů z jiných zdrojů.

Jednotlivé soubory pojmenujte opencall2019_jmenozadatele, portfolio_jmenozadateleport1…

Velikost všech souborů dohromady nesmí přesáhnout 10 MB.

Uzávěrka přihlášek do 27. 8. 2018.

Přihlášky včetně požadovaných příloh zasílejte elektronicky nebo písemně:

Pragovka Gallery, Kolbenova 923/34, 190 00 Praha 9

Mail: pragovkagallery@gmail.com

Mailové přihlášky odesílejte v jednom mailu, s předmětem opencall2019.

Výsledky budou zveřejněny na webu pragovka.com a FB nejpozději do 30. 9. 2018, úspěšní uchazeči budou o výsledcích Open callu informováni písemně. Galerie se nezavazuje odpovídat neúspěšným uchazečům Open callu.  Galerie si vyhrazuje právo archivovat projekty. Žádosti rezidentů Pragovky nebudou přijímány pro prostor Pragovka Gallery Entry ani pro prostor budoucí Pop Up Gallery. Pro prostor Pragovka Gallery Rear se rezident může zúčastnit pouze jako člen větší skupiny nerezidentů, nebo jako kurátor nerezidentské skupiny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *