Artalk.cz

TZ: Patrik Hábl

Patrik Hábl / Wasserfall / galerie Deska / Ústí nad Labem / 20. 7. – 21. 8. 2018

Site-specific projekt Patrika Hábla nazvaný Wasserfall se soustředí na širší pojetí živlu, který je fenomenem Českého středohoří, potažmo města samotného (odkaz na nejvyšší vodopád v Českém středohoří ve Vaňově)[1]. Vyzdvihuje krajinný ráz lokality, kterou je samotná řeka, údolí Porta Bohemica, rokle, vrcholy, potůčky a zvláště četnost vodopádů.

Jak název napovídá, tematem je vodopád a jeho prožitek. Z hlediska kulturně-sociologického tak poukazuje i na samotnou historii obyvatel, kteří zde formovali město a krajinu. Jeho krajiny jsou vysněné, až poté prožité. Konkrétní zážitek z krajiny, kde je vodopád vnímán jako magický prvek z přírody, transformuje do monumentálního obrazu. Zabývá se vyšším smyslem bytí a jednoty v živlu jako plynoucím a neustálým proměňujícím se životem. Intervence Wasserfall se dotýká této podstaty, pralátky existence. Vyjadřuje pocity, zve k rozjímání a vnímání scenérií a jejich odrazu v nás samotných. Rezonuje v nás krajina, když vstoupíme do obrazu? Jaké je naše očekávání náhodnosti v barvě a ve struktuře?

Hábl ke své instalaci dodává, že „do samého jádra města s průmyslovou tradicí implantuje prvek jakéhosi Vodopádu, asociující časový i přírodní tok“. Intervence poukazuje na nestálost bytí a nabízí meditační ztišení v hektickém městě. Vodopád je hmatatelným vizuálním vjemem a vedle chemičky, ruchu dopravy dostává další rozměr.

Imaginace a obrazotvornost Patrika Hábla je vždy definována vlastním časoprostorem. Detailně až meditativně pracuje s reliéfní strukturu malby, kterou přizpůsobuje podkladu (vizualitě galerie samotné). Jeho abstrahovaná malba má však pevný základ v geometrii, rekonstrukci pohledu shora a má podobu paměťových vrstev. Malování je pro něho procesem – hledáním předpokladu poznání. Je tedy spíše spirituálním prožitkem vymykající se kontrole. Autor svou tvorbu charakterizuje jako „pohybový záznam, deník, kterým nelze listovat, ale vnímáme jeho překrývaný děj“.

[1] Vaňovský vodopád měří 12 metrů, se sestává ze dvou čedičových stupňů na Podlešínském potoce v levém okraji Labského kaňonu. Tento vodopád je též známý z romantických scén Wagnerovy opery, zobrazení od Vídeňského malíře Burghardta. Dále se na území města Ústí nad Labem nachází Stříbrnický vodopád v Bertině údolí a Svádovský vodopád spadající z výšky 10 metrů.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *