Artalk.cz

TS: Erik Binder

Erik Binder + Gajerová, Zubaľová:(ne)KONEČNÁ mestská komunikácia  /T3 – kultúrny prostriedok / Bratislava  / 28. 7. 2018 od 14:00 do 22:00

— Erik Binder: (ne)KONEČNÁ mestská komunikácia —

Trio Binder, Gajerová, Zubaľová pozýva na celodenný takeover priestorov T3 v podaní Dr. Bindera. Čakať môžete to, čo Binder volá “komplet” tvorba, a teda spolu s vizuálnym umením zaznie aj ešte čerstvá hudobná tvorba z Binderovej dielne.

Jednodňová “výstava” adresuje niekoľko tém vyplývajúcich z nikdy nekončiaceho sa dialógu, ktorý sa začal ako snaha o koncepčné ohraničenie Binderovho diela. Hlavnou témou výstavy sa tak stáva jej hľadanie. Trio diskutuje o tom, či výstava musí mať finálne zadefinovanú tému a taktiež o tom, aký má byť vzťah medzi kurátorom a umelcom. Kritizuje vopred zadefinované koncepty, považujúc ich za zasahujúce do divákovho chápania diela. Predstavuje teda akúsi AntropoNelogickú Archeológiu, ktorá berie Erika Bindera za svoj subjekt a zároveň ho predstavuje ako antropológa, umelca a archeológa, ktorý sa už dlhé roky venuje výskumu Urban folku Karlovej Vsi – jeho trvalo-prechodného bydliska.

Napriek tomu že sa Binder konceptualizmu bráni, je vlastne z definície konceptuálnym umelcom, ibaže finálny koncept neurčuje on, ale toto rozhodnutie prenecháva divákovi samému.

Nehodiace sa preškrtnite!
————————————
Mediálny partner: Radio_FM
Z grantového programu Ars Bratislavensis finančne podporilo mesto Bratislava.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *