Artalk.cz

TZ: Václav Cigler a Michal Motyčka

Václav Cigler a Michal Motyčka / Událost místa / Galerie Miroslava Kubíka / Litomyšl / 17. 6. – 8. 9. 2018

V rámci 14. ročníku festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl zahájila Galerie Miroslava Kubíka ve spolupráci s Městem Litomyšl a Nadačním fondem Bohemian Heritage Fund tři výstavy.

UDÁLOST MÍSTA

17. 6. – 8. 9. 2018

Galerie Miroslava Kubíka

Václav Cigler společně s Michalem Motyčkou, který je zároveň autorem projektu rekonstrukce galerie, v touze vytvořit lepší prostor pro život uvádějí návštěvníka v nově zrekonstruované Galerii Miroslava Kubíka do širšího prostorového kontextu, jenž otevírá nové možnosti pochopení vztahu prostoru a člověka ve smyslu orientace, rozprostírání se a prolínání nasměrován a vyhranění zároveň.

Václav Cigler se ve své výtvarné práci věnuje skleněné plastice od konce padesátých let, jako první objevil potenciál optického skla a začal ho používat pro vznik uměleckého díla. Všechny své projekty velmi důkladně promýšlí nejdřív v kresbě, se kterou pracuje od začátků své tvorby. Jeho práce na papíře, stejně jako jeho texty, které jsou součástí instalace, zachycují obdoby situací v lidském životě i nápodoby přírodních dějů.

Autoři představují událost místa ve smyslu uvědomování si prostoru i kritické reflexe v umění a o umění. Jejich architektonické objekty, které přesně formulují prostor a vytvářejí vizuální instalaci, rozvíjejí minimalistický příběh tvaru – symbolu spolu s fyzickou přítomností diváka.

Tímto Vás zároveň srdečně zveme na komentované prohlídky, za účasti kurátorky výstavy Jany Šindelové a spoluautora Michala Motyčky, které se budou konat 7. července a 8. září 2018 v 11 hodin v prostorách Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli.

JSME 100

17. 6. – 28. 10. 2018

Město Litomyšl

Galerie Miroslava Kubíka

Nadační fond Bohemian Heritage Fund

Výtvarné intervence ve veřejném prostoru města Litomyšl k oslavám stoletého výročí založení naší republiky. Práce, které jsou instalované ve veřejných prostorech litomyšlského zámku a jeho parcích, jsou ukázkou toho, čím jsme se v minulosti zabývali a zároveň i pokusem vést současnými uměleckými prostředky s tímto umělecky a esteticky uceleným prostředím dialog a takto jej svým způsobem po dobu několika měsíců ozvláštnit.

OTEVŘENÝ HROB

15. 6. –

Město Litomyšl

Galerie Miroslava Kubíka

Instalace v kryptě piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli je zasvěcena symbolice vody a světla, atributů života, jež zaujímají ústřední místo v náboženském myšlení biblické tradice. Propojuje výtvarné instalace autorů v chrámu s prostorem krypty. Otevřený prázdný hrob naznačuje vzkříšení. Plocha podlahy je pokryta vodní hladinou, která zrcadlí celý prostor. Středová lávka umožňuje do tohoto místa vstoupit a zároveň evokuje pocit chůze po vodě.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *