Artalk.cz

TZ: Alfons Mucha

Alfons Mucha / Slovanská epopej / Obecní dům / Praha / 19. 7. – 13. 1. 2019 

Slovanská epopej se po dvouleté přestávce opět objeví před zraky veřejnosti. Tentokrát v prostorách, které jsou spjaty se vznikem Československa a zároveň s dalším dílem Alfonse Muchy, který zde dekoroval primátorský salónek.

Výstavní prostory v Obecním domě patří k nejreprezentativnějším v Praze a jsou svým secesním charakterem velice spřízněné s autorovou dekorativní tvorbou. Cyklu epopeje pochopitelně vytvářejí také velice vhodnou kulisu, nicméně jejich kapacita nestačí pro všech dvacet monumentálních pláten. Objeví se zde jedenáct obrazů menších rozměrů, které vesměs vznikly během první světové války a po ní, kdy byl Mucha nucen původní rozměry přizpůsobit omezeným dodávkám plátna z Belgie. Devět větších obrazů cyklu zůstává vystaveno v pavilonu H na brněnském výstavišti, kde byly součástí festivalu Re:publika 1918–2018. Tato expozice potrvá do konce letošního roku.

Pro specifické podmínky výstavních sálů Obecního domu jsme zvolili technicistní prostorové řešení, jež umožňuje plátna vnímat z obou stran. Odhalí způsob uchycení pláten a diváci se mohou bezprostředně seznámit s kvalitou provedení díla, které i po 90 letech od předání celého cyklu městu Praha zůstává ve skvělé kondici.

Tu pečlivě hlídá tým restaurátorů pod vedením Tomáše Bergra, který je také autorem podrobné analýzy Muchovy brilantní techniky malby a zevrubného průzkumu aktuálního stavu díla. Muchova plátna doprovází už řadu let na výstavách doma i v zahraničí nejen jako restaurátor, ale sám je také se svými kolegy instaluje.

Architekturu výstavy vyvinulo studio Qubus pod vedením Jakuba Berdycha a grafickou podobu jí dalo Studio Anymade – autor naší vizuální identity.

Spojení prostředí Obecního domu a Muchovy epopeje představuje důstojný příspěvek k významnému výročí existence našeho státu, jehož původní idea se inspirovala slovanskými dějinami a jejich odkazem.

Po úspěšném přijetí Muchova cyklu v Japonsku, kde jej v National Art Center vidělo přes 660 000 diváků, je tu další příležitost pro domácí i četné zahraniční diváky shlédnout větší část cyklu ve velkolepé atmosféře Obecního domu jako historického centra, z nějž vzešla naše státnost.

Magdalena Juříková

Jednoduchý nebo, chcete-li, puristický přístup k vystavení Muchova díla je pro nás určitou nutností – z poměru mezi počtem vystavených děl a rozměry a technickým možnostmi sálu pro nás vyplynulo hned několik limitů. Inspirací nám byl přitom způsob, kterým Mucha cyklus maloval v ateliéru na zámku Zbiroh. Dílo je veřejnosti představeno v podobě, v níž před ním po několik let stál sám autor – v obnažené konstrukci prefabrikovaných příhrad. Poprvé, jak doufáme, ukazujeme plátna bez rámů. Poprvé je necháváme veřejně přístupná i z rubové strany, kde je formát ve své monumentalitě čistý, bez detailu nebo naopak s poznámkou, výpočtem a případně skicou, kterou si Mucha udělal v průběhu prací.

Jakub Berdych Karpelis

Na výstavě v Obecním domě budou představeny obrazy:

Petr Chelčický u Vodňan, 1918

Poslední dny Jana Amose Komenského v Naardenu, 1918

Král český Přemysl Otakar II., 1924

Po bitvě na Vítkově, 1923

Husitský král Jiří z Poděbrad a Kunštátu, 1923

Po bitvě u Grunwaldu, 1924

Car Simeon I. Bulharský, 1923

Korunovace srbského cara Štěpána Dušana východořímským císařem, 1923

Svatá hora Mont Athos, 1926

Přísaha omladiny pod slovanskou lípou, 1926 (nedokončeno)

Apoteóza z dějin Slovanstva, 1926

Kurátorka výstavy: Magdalena Juříková

Architektonické řešení: Qubus Design Studio

Grafické řešení: Anymade Studio

Výstava se koná pod záštitou Adriany Krnáčové, primátorky hl. m. Prahy a Jana Wolfa, radního hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Vstupné: 250 Kč plné (dospělí) / 100 Kč snížené (děti nad 6 let, studenti, senioři) / rodinné 500 Kč (2 dospělí, max. 3 děti), školní skupina 50 Kč za žáka (platí pro školní skupiny bez lektora i s lektorem GHMP)

Doprovodný program

Sobotní výtvarné workshopy

so 27. 10. 2018, 13.00–18.00, Ornament a dekor, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

so 24. 11. 2018, 13.00–18.00, Portrét a figura, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

V rámci workshopů se zaměříme na téma ornamentu a dekoru. S návštěvníky budeme hledat inspirativní a podnětné ornamenty v reprodukcích jednotlivých obrazů, které budeme promítat v edukačním centru. Necháme se těmito detaily volně inspirovat a budeme navrhovat i vlastní. Pokusíme se proměňovat a variovat jejich barevnost, tvary, velikost. Návštěvníkům budou k uplatnění vlastních ornamentů sloužit speciální varianty reprodukcí, kde byl původní dekor odebrán. Zrealizujeme také velkoformátové malby v předimenzovaném měřítku, vytvořené podle detailů části pláten epopeje. Výsledná díla budou zdokumentována z nadhledu z horního patra Colloredo-Masfeldského paláce nad dvorem, kde budou z tohoto důvodu dočasně rozprostřena. Téma portrétu a figury rozpracujeme ve dvou liniích. Jedna se zaměří na prvotní fázi vzniku obrazu, kdy v ateliéru vznikaly fotografie modelu. Pro tyto účely vytvoříme improvizované ateliérové prostředí. Druhá linie bude zaměřena na obsahovou reinterpretaci a aktualizaci námětů některých obrazů. V souvislosti s tím se prostřednictvím projekce, skic, malby a koláží pokusíme o tematické posuny výjevů do současné doby a nových kontextů. Vyobrazené lidské postavy v zajímavých kompozicích nás budou inspirovat k dramatizaci ve formě tzv. „živých obrazů“ za současné velkoformátové  projekce původních pláten.

Sobotní workshopy jsou určeny dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných. Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

pá 5. 10. 2018, 15.00–18.00 Vaječná tempera I, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

ne 7. 10. 2018, 15.00–18.00 Vaječná tempera II, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Workshop bude zaměřen na techniku vaječné tempery, kterou používal Alfons Mucha pro malbu obrazů Slovanské epopeje. Účastníci si vyzkouší jednu z nejstarších malířských technik, kdy budou rozmělněné práškové pigmenty spojovat s vaječnou emulzí. Vlastní namíchanou barvu využijí pro svou tvorbu inspirovanou obrazy Slovanské epopeje. Tento samotný postup a proces příprav barev bude zajímavou tvůrčí činností i připomínkou řemeslné dílny.

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Rezervace nutná

Cena: školní skupina 50 Kč / žák (platí pro školní skupiny bez lektora i s lektorem GHMP)

Kontakt: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418

Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *