Artalk.cz

2. 7. 2018 / Od komunitného umenia po commoning

Od komunitného umenia po commoning – spoločné čítanie a diskusia v rámci výstavy Start and Finish / tranzit.sk / Bratislava /2. 7. 2018 o 18:00 hod

Od komunitného umenia po commoning – spoločné čítanie a diskusia v rámci výstavy Start and Finish

2. 7. 2018, 18:00

tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

Podujatie sa bude konať v angličtine.

Facebook

Tretie a posledné zo série spoločných čítaní v rámci výstavy Start and Finish sa zameria na koncepty ako komunita, spoločný priestor a commoning (otvorené užívanie spoločne zdieľaných statkov, commons). Bližšie sa budeme zaoberať praxou a rôznymi spôsobmi, akými umelecké inštitúcie pôsobia mimo svojich vlastných priestorov, angažovane a prostredníctvom komunitných umeleckých projektov spolupracujú so svojím okolím, susedstvom či inými prostrediami. Aké sú pohnútky, výzvy, nástrahy ale aj potenciál takejto praxe? A ako môžme byť, spolunažívať a konať spoločne, no bez popierania vzájomných rozličností?

V nadväznosti na túto tému sa budeme ďalej venovať spoločenskej praxi, prostredníctvom ktorej sa určité mestské priestory stávajú spoločnými priestormi  – priestormi stretávania a vzájomného zdieľania, sprostredkúvania rozdielov, vyjednávania a urovnávania konfliktov. Stávajú sa miestami, ktorých pravidlá a spôsob užívania sú utvárané ich samotnými užívateľkami a užívateľmi, nespadajú pod kontrolu dominujúcej autority.

V rámci spoločného čítania na tému Komunita a Commoning budeme čítať a diskutovať o vybraných fragmentoch textov, ktorých autorkami a autormi či editorkami sú  Marijke Steedman, Stavros Stavrides, Anette Baldauf, Stefan Gruber, Moira Hille, Annette Krauss, Vladimir Miller, Mara Verlič, Hong-Kai Wang, Julia Wieger. Budeme sa tiež rozprávať o možných spôsoboch utvárania priestorov vzájomného zdieľania a spoločného užívania obecných statkov.

Bibliografiu textov, z ktorých si budeme čítať, nájdete tu.

Tešíme sa na Vás!

Prípravný tím

Judit Angel, Petra Balíková, Daniel Dida, Eliška Mazalanová, Zuzana Révészová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *