Artalk.cz

TZ: VABANK. Ateliér ilustrace a grafiky UMPRUM

VABANK. Ateliér ilustrace a grafiky UMPRUM / Východočeská galerie v Pardubicích / Pardubice / 21. 6. – 30. 9. 2018

„Jelikož současné umění je převážně intelektuálské, a až příliš často se zbavuje výrazu výtvarného a schopnosti i ochoty promlouvat k nepoučenému divákovi, jsou naše možnosti v této nádherné opuštěné oblasti nesmírné. Kniha se stala v mnoha případech galerií a texty bývají obraznější než samotné galerijní umění. Kniha – to je svobodný prostor.“

Juraj Horváth, Pondělní manifest, 2016

Výstava Vabank představuje rozsáhlý soubor kreseb, grafik, tisků, knih i plakátů – prací studentů – vzniklých v několika posledních letech v ateliéru ilustrace a grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Ateliér již patnáct let vede výtvarník a grafik Juraj Horváth, který vedle pedagogické práce aktivně rozšiřuje pole žánru tradičně označovaného jako ilustrace a v prvním desetiletí 21. století ho povýšil na společenský fenomén (založil nakladatelství Baobab, dnes již tradiční platformu pro kvalitní ilustrované knihy domácích i zahraničních autorů, které svými pestrými aktivitami daleko přesahuje tradiční představu nakladatelského domu, i každoroční festival ilustrace Tabook). Asistentkou ateliéru je výtvarnice a ilustrátorka Michaela Kukovičová.

Současné podoby a možnosti ilustrace jsou rozmanité, stejně jako studenti, kteří prošli (a procházejí) ateliérem. Ten, s jeho vedením a specifickou atmosférou, jim vedle konkrétních úkolů a společné práce poskytuje zázemí, svobodný prostor, otevřenost pro dialog i vlastní vyjádření; tvůrčí „podhoubí“ vyrůstající ze setkávání, rozhovorů, sdílených zážitků i výletů do plenéru. Společenství, které vzniká, spojuje jednotlivé osobnosti a zároveň akcentuje jejich specifické vlastnosti a tvůrčí přístupy, osobitou poetiku i jedinečný  pohled na svět. Obecně sdílenou hodnotou je snaha o celistvost prožívání a zaznamenávání, poctivý přístup k řemeslu, materiálům, ale i historickým předobrazům a předchůdcům. Inspirativní zdroje jsou neomezené, nacházejí se všude kolem, bez ohledu na to, co je „high“ a co „low“ – vedle mistrů outsideři a experimentátoři, vedle klasiky klišé i kýč, příroda i industriál, tradiční techniky práce setkávající se s digitálními technologiemi… Juraj Horváth výstižně shrnuje: „Kreslíme tužkou, perem… vším, co dělá stopu. Tvrdě ryjeme rydlem, vrtačkou i motorovkou. Měkce stříkáme přes šablony. Tiskneme z výšky i hloubky. Průmyslově i punkově. Tiskneme přes síto i riso, ze štočků, plechů i kamenů. Škrábeme, stříháme, trháme. A to všechno také jakoby – ve photoshopu.“

Rozpětí vystavených prací zahrnuje vedle specifické podoby žánru – dětské ilustrace, která rozvíjí imaginaci a podílí se zásadním způsobem na formování základní estetické orientace dítěte v tomto světě, i ilustrace knih pro dospělé, autorské knihy a časopisy, komiksy, reklamu, filmové plakáty i trojrozměrné práce.

Jejich výběr by měl seznámit návštěvníky galerie s činností ateliéru, profilem výuky a prezentovat široké spektrum aktivit, s nimiž se studenti během pěti let ve škole setkají. Výstava není a nemůže být celkovým průřezem aktivitami ateliéru, daleko spíš by shromážděný materiál měl evokovat šíři možností, různorodost úkolů i přístupů a zároveň určité vnitřní propojení a způsob nahlížení na svět kolem nás.

K výstavě bude připraven doprovodný program; v animacích a workshopech se návštěvníci seznámí s obecnými principy práce s textovou předlohou i individuálním přístupem k problematice ilustrace. Výstava tematicky navazuje na volný cyklus, v němž galerie mapuje činnost uměleckých škol v regionu i mimo něj.

Mezi vystavujícími jsou současní studenti a absolventi ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM:  Lucie Lučanská, Jakub Plachý, Jan Trakala, Nikola Logosová, Jindřich Janíček, Stanislav Setinský, David Stach, Kateřina Volfová, Zuzana Bramborová, Barbora Satranská ad.

Výstavu kurátorsky připravily Míša Kukovičová a Vanda Skálová

Grafický návrh tiskovin: Jakub Plachý

Spolupráce na instalaci: Zuzana Bramborová