Artalk.cz

TZ: Diplomanti FaVU 2018

Diplomanti FaVU 2018 / Dům umění města Brna: Dům pánů z Kunštátu / Brno / 28. 6. – 27. 7. 2018

vernisáž: 27. 6. 2018 v 16 hodin

Výstava diplomových prací je tradiční událostí, kterou Fakulta výtvarných umění veřejnosti prezentuje závěrečné práce svých letošních absolventů. Výstava v letošním roce, kdy tato škola oslaví 25 let od svého vzniku a kdy se završí úspěšné a reformní působení současného děkana doc. Milana Housera, představí 31 mladých umělců ze 14 ateliérů.

Výstavu zahájí zástupci školy, kurátorky a umělecký program – hudební vystoupení Panáčika (Tomáše Moravanského) s názvem Živá hudební romance. Během večera vystoupí se svou performancí Andreas Gajdošík, Tereza Froncová a Michaela Čížková.

Bohatost a různorodost jsou obvykle pro výstavy diplomantů typické, v letošním ročníku si však jedna z kurátorek, Barbora Lungová, povšimla specifického zájmu mladých umělců o určitá témata. “Ne zcela překvapivě by to byla jak témata umělecky ustálená: pátrání po povaze uměleckého média, umělecké či sociální instituce, či otázky umělecké subjektivity. Zároveň se však vynořují témata, která rezonují v širší společnosti,“ popisuje Lungová.  Dominujícími tématy podle ní jsou: subjekt, médium, instituce, post-pravda, post-politika, post-humanismus, příroda po přírodě.

„Pokud se studenti zajímají o současné dění, galerijní, sledují technologické trendy, a pokud mají i empatii, tak je to musí praštit do nosu.“ říká Ladislav Tejml z Ateliéru multimédií na dotaz po důvodech tohoto zvýšeného zájmu o angažované témata.

Kurátorky výstavy, mezi něž patří kromě Barbory Lungové ještě Lenka Klodová a Karolína Kohoutková, si jako hlavní motto svého přístupu vybraly princip péče.

„Nejjednodušším symbolickým gestem péče bylo uspořádání hostiny na dvoře školy těsně po ukončení obhajob diplomových prací. V tomto momentu zvítězily lidské emoce – touha vidět celý ročník pohromadě, pohostit studenty po jejich závěrečném výkonu – jíst společně jídlo u kruhového stolu“, říká Klodová. „Podstata naší péče ale spočívá ve snaze co nejlépe se profesionálně postarat o závěrečná díla studentů“.

Studenti jsou prezentováni na dvou platformách – v katalogu prací a na společné výstavě. Kurátorky se zasadily o to, aby v katalogu byly uveřejněny části anotací prací studentů i s anglickým překladem. „Anotace jako výňatek z textové části diplomové práce není slovním vysvětlením výtvarné práce, dokládá způsob studentova myšlení, jeho ukotvenost a zdroje jeho inspirace“, říká třetí z kurátorek Karolína Kohoutková.

Architektem výstavy je student Ateliéru sochařství 2 Samuel Šrom.

Výstava bude doplněna o doprovodný program v podobě performancí a prezentací:

http://www.ffa.vutbr.cz/ateliery/atd

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *