Artalk.cz

TZ: David Krňanský

David Krňanský / Blackout / Fiducia: Galerie Dole / Ostrava / 26. 6. – 26. 7. 2018

vernisáž v pondělí 25. 6. 2018 v 18:00 v Galerii Dole (součást Antikvariátu a klubu Fiducia)

kurátor: Martin Mikolášek

Multimediální umělec, malíř, autor site specific instalací David Krňanský ( *1987) prošel školením v ateliéru performance Jiřího Kovandy na UJEP Ústí nad Labem a následně také ateliérem malby Jiřího Černického a Marka Meduny na pražské UMPRUM. Přecházení mezi médii, práce s malbou v prostoru, její komponování a konstelace jako objektu byly pro něj doposud typické.

V sérii Blackout, kterou rozvíjí od roku 2017 jak na obrazech, tak i v poměrně rozsáhlém cyklu kreseb, hledá nové vymezení své tvorby a zhodnocení dosavadních zkušeností. Blackout je zprávou o nulovém stupni malby ukotvené a zároveň balancující na hranici mezi plošností monochromie (zde v podobě bíle našepsované plochy) a ostrostí/neostrostí linie konstruované pomocí olejové barvy a černého oilsticku. I zde Krňanský uvažuje o vztazích mezi tvary a liniemi, mezi liniemi a obrazovou plochou a mezi obrazy a prostorem, v němž se tyto obrazy nacházejí. Prozkoumává i vztahy a závislosti mezi přísným konstruktivním jazykem modernistické abstrakce a jeho lyricko-naivistickým parafrázováním. V mnohém se v tom blíží k principům DIY.

To potvrzuje i v instalaci připravená přímo pro prostor Galerie Dole. V ní kromě obrazů z cyklu Blackout pracuje se stavební textilií. Její tkanou osnovu rozličným způsobem destruuje. Prořezává ji podobně jako kdysi Lucio Lontána, který proříznutím plátna rušil hranice mezi malbou a sochařstvím. Davidu Krňanskému ale nejde zrušení distance mezi obrazem a sochou. Zajímá se spíše o nalezenou determinující roli vizuální překážky, která vymezuje a brání pohledu, která zakrývá a nepřiznává, a kterou jednoduchým zásahem může převést do nových souvislostí – tušené se tak stává explicitním, zakryté odhaleným a primárně utilitární ex-post estetizovaným.
Blackout je ovšem také tematizací ztráty autorské energie a jejího opětovného nalézání prostřednictvím uvolněné obrazotvornosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *