Artalk.cz

TZ: Naskle, balíme!

Naskle, balíme! / Galerie UM / Praha / 16. 6. –14. 7. 2018

16. 6. –14. 7. 2018
vernisáž: pátek 15. 6. od 19 hodin

Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

Výstava Naskle, balíme! představuje diplomové práce studentů Ateliéru skla Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Zavěšené poloprůsvitné materiály, zpravidla užívané k balení skla před transportem, se v případě výstavy stávají architektonickým prvkem instalace. Prostorové členění přináší možnost nerušeného vnímání jednotlivých děl a v závěru výstavy umožňuje nahlédnout všechny práce zároveň.

Rozmanitost vystavených děl a tvůrčích přístupů odráží jak charakter skla, které nabízí nepřeberné možnosti zpracování, tak současně zpřítomňuje prostředí samotného ateliéru, který pod vedením Ronyho Plesla a za asistence Kláry Horáčkové propojuje řemeslný um, osobité výtvarné vyjádření a design. Vystaveným pracím je tak společné překračování oborových hranic, ať už se jedná o konceptuální instalaci skleněných desek Jany Němcové, neonové kříže Davida Černého, vizuální poezii odlesků svítidel Michaely Doležalové, či povrchově rozostřené vázy Sebastiana Kitzbergera.

Svou koncepcí výstava navazuje na předchozí instalaci klauzurních a semestrálních prací studentů Ateliéru skla, přičemž vybrané realizace budou představeny na podzim letošního roku u příležitosti ateliérové přehlídky v Londýně. Výstava diplomových prací tak představuje nejen fyzické, ale i pomyslné ohlédnutí se za společným působením v jednom ateliéru a uzavírá etapu studia na vysoké škole. Tak tedy naskle a brzy na viděnou!

Vystavující: David Černý, Michaela Doležalová, Sebastian Kitzberger, Jana Němcová
Kurátoři výstavy: Alena Štěrbová, Kamila Huptychová, Nikol Vlčková
Architektura výstavy: Eduard Seibert
Grafický design: Luciana Kvapilová, Matej Vojtuš
Fotografie: Lenka Glisníková
Produkce: Alena Štěrbová, Šárka Váňová
Překlady: Tereza Bartošková

Vystavující

David Černý
Diplomová práce Neonový démon tematizuje historii, technologii a užití neonových výbojek. David se zaobírá rozličnými aspekty neonů, které byly v minulosti používány v reklamním průmyslu, ale také sloužily jako formální nosiče uměleckého vyjádření. Práce akcentuje jedinečnost technologie neonů, jakožto matérie autonomního světelného objektu vyvázaného z prostředí reklamy. Stěžejním momentem objektů se stává jejich střed ve tvaru skleněné koule, jíž neony procházejí. V Davidově tvorbě dlouhodobě zaujímá klíčovou pozici jednoduché tvarosloví s propracovanými a nevšedními detaily.

Michaela Doležalová
Ve své diplomové práci Senseware Michaela představuje hutně tvarovaná ambientní svítidla. Soubor stojacích lamp s variabilními světelnými režimy a intenzitami záření vychází cirkadiánních rytmů lidského organismu, které jsou mnohdy narušovány umělým modrým osvětlením. Organický povrch skleněných svítidel vytváří subtilní hru světla, stínů a odlesků, čímž se proměňuje atmosféra i samotné prostředí. Michaela tvoří pod vlastní značkou Goddess Light a soustavně se věnuje designu svítidel, skrze něž vytváří rozmanitá intimní prostředí.

Sebastian Kitzberger
Cílem ucelené kolekce váz Crust je reinterpretace umělecko-řemeslné tradice hutně tvarovaných skleněných váz. Podstatná je především rehabilitace tvarosloví a inovace klasických dřevěných forem. Do konečného výsledku se tak propisuje jak formální dokonalost skleněných váz, tak autorské motivy a přírodní struktury samotných dřevěných forem. Sebastian se věnuje designu i volné tvorbě, přičemž mnohdy experimentuje a formálně i obsahově reinterpretuje sklářskou tradici.

Jana Němcová
Klíčovým tématem diplomové práce Chiméra je intepretace subjektivního vnímání barev.  Do Janiny instalace se propisuje kombinace sklářských technologií i materiálů, přičemž vrstvením dílčích barevných desek a objektů tematizuje barevné spektrum i možnosti jeho vnímání. Ústřední úlohu zaujímá barva, vjem stejně tak všeobecně známý a často popisovaný, jako subjektivní, smyslový a těžko uchopitelný. Jana ve své tvorbě vychází z inspirace přírodními jevy, které tvůrčím způsobem převádí do skla či jiných materiálů.

O Ateliéru skla
Ateliér skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze je vedený prof. Ronym Pleslem a asistentkou Klárou Horáčkovou. Navazuje na nejlepší tradice, které byly budovány pod vedením předních českých sklářů, profesorů. – Kaplického, Libenského a Kopeckého. Důraz klade na řemeslné zpracování a práci s materiálem, ale zároveň vnáší nové přístupy, které balancují mezi designem a volným uměním.

O Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény. Dvakrát do roku je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací “Artsemestr“. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná východoevropská škola, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *