Artalk.cz

denní tisk 20. 6. 2018

V Galerii výtvarného umění v Ostravě byly zahájeny dvě nové výstavy, píše Aleš Honus v deníku Právo. Více pozornosti věnuje výstavě Kdo je vítězem?, uspořádané při příležitosti Kontinentálního poháru v lehké atletice, který se bude v Ostravě konat v září. Návštěvník si bude moci prohlédnout díla například Tomáše Císařovského, Jána Mančušky nebo Jiřího Kovandy. Druhou novou výstavou je Spektrum, v níž galerie představuje svou novou vizuální identitu od Roberta V. Nováka a Zuzany Burgrové.

Již tento týden v sobotu bude veřejnosti znovu zpřístupněn zlínský hrad Malenovice. Dva roky trvající rekonstrukci si vyžádala jeho značně porušená statika. „Kromě samotného otevření hradu chceme návštěvníkům nabídnout i něco víc. Uvidí tedy sokolníky i historické kostýmy, vyzkouší si střelbu z kuše a luku a své aktivity budou mít připraveny i děti.“ uvedla k programu slavnostního otevření Silvie Lečíková z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Informaci přinesl Aleš Fuksa z deníku Právo.

Ivan Blažek láká čtenáře Práva na novou výstavu Anatomie skoku do prázdna v plzeňských Masných krámech. Pět částí výstavy mapuje Pražské jaro, okupaci v srpnu 1968 a její následky skrze díla Jiřího Koláře, Václava Boštíka, Stanislava Kolíbala nebo Adrieny Šimotové. Výstava je v Západočeské galerii první z cyklu plánovaných výstav, vztahujících se k tzv. „osmičkovým výročím“.

Michal Šverdík se v Mladé frontě DNES zaměřuje na aktivity prostějovského družstva Kováříkova vila. Družstvo vzniklo v rámci snah o záchranu chátrající modernistické vily od architekta Emila Králíka. „Primární pro nás bylo, v jakém stavu tato architektonicky cenná budova, která bývala ozdobou města, nyní je. Chceme dosáhnout především toho, aby objekt přestal chátrat.“ uvedl předseda družstva Martin Radič.

Jan Bohata seznamuje čtenáře Mladé fronty DNES s historií a průběhem stavby chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. Letos je to již 345 let ode dne, kdy byl položen jeho základní kámen. Zvláštní důraz Bohata klade na Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferovi, stavitele chrámu. „Je neobyčejně zajímavé, jakým způsobem Kilián Ignác navázal na otcovy plány.“ zdůrazňuje.

Lenka Lindaurová pro Lidové noviny zrecenzovala výstavu Jakuba „Maskera“ Matušky v DSC Gallery, která dle jejího hodnocení svědčí o umělcově dospění. Vyzdvihuje zejména jeho schopnost zdůraznit emoce a předat je i divákům, kterým nemusí jeho způsob tvorby vyhovovat. Zároveň zdůrazňuje, že díla nesklouzávají k přílišné líbivosti. „Vypadá to, že pro Matušku se tato výstava stane přelomovou a jeho umělecká cesta vystoupí z jednoznačné a pokaždé trochu očekávané linie.“

Společnost Karlovarské minerální vody nechá v reakci na změnu zákona o pozemních komunikacích přetvořit své billboardy ve tvaru orlů na umělecká díla. Podél dálnic se jich nachází celkem 16, změnou zatím prošly 2. „S ohledem na poslední úpravu zákona o pozemních komunikacích jsme se rozhodli s dálničními orly jako naší reklamou rozloučit a zároveň jim dát šanci přetrvat do budoucna. Chceme přenechat prostor umělcům, k přeměně dle jejich návrhů, s ambicí stát se stálou instalací uměleckých děl v krajině.“ uvedl Ondřej Postránský, ředitel marketingu KMV. Podle vyjádření ŘSD je ale směrodatné, že panely byly instalovány jako billboardy, a proto musí být odstraněny bez ohledu na to, jestli jako billboardy i nadále slouží nebo ne. Informaci přinesl Martin Vokáč v Mladé frontě DNES.