Artalk.cz

TZ: Letní sklizeň 18

Letní sklizeň 18. Výstava klauzurních prací letního semestru 2017/18 studentů FUD UJEP v Ústí nad Labem / FUD UJEP / Ústí nad Labem / 21.–23. 6. 2018

Ve dnech 21. až 23. 6. 2018 se koná každoroční přehlídka klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Všech šestnáct ateliérů fakulty otevírá své dveře s uměním ve čtvrtek a v pátek od 10 do 18 hodin, v sobotu od 12 do 18 hodin.

Co bude letos na výstavě k vidění?

Studenti ateliéru Design interiéru například vystaví 8 různých návrhů úprav objektu stávajícího sila na Střekově v Ústí nad Labem, vytvořených pro firmu Glencore Agriculture Czech, s. r. o.

Ateliér Grafický design 1 se svými dvěma projekty vrací k tradičnímu médiu plakátu — a jak už v tomto ateliéru bývá zvykem —, oba vznikají s přesahem do mezinárodní umělecké scény.  V projektu „Connecter/déconnecter“,  organizovaném renomovaným francouzským designérem Thierry Sarfisem, se ateliér GD1 připojuje k dalším čtyřem vysokým uměleckým školám ze čtyř kontinentů a užitím výtvarné či významové nadsázky se vyjadřuje k problematice propojenosti dnešního světa. Druhý ročník zpracovává diptych „1918–2118“, který letos hojně skloňované téma stého výročí české a slovenské státnosti nápaditě rozvíjí o pohled na Evropu budoucnosti. Těmito plakáty se studenti též zapojují do další mezinárodní soutěže „Future of Europe“, vyhlášené Radou pro mezinárodní vztahy ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů̊ a Friedrich Ebert Stiftung.

Studenti Grafického designu 2 představí své plakáty a knihu o GD2, jako společnou práci prezentující vlastní ateliér, jeho myšlení a styl.

 Produktový design v letním semestru úzce spolupracuje s firmou Škoda Auto. Tato spolupráce vrcholí zadáním pro klauzurní práci s tématem Aero disk. Studenti mají za úkol vytvořit tento specifický produkt na základě přesných technických parametrů a požadavků firmy.

Ateliér Sklo se v klauzurních pracích zaměřil na malý předmět s velkou historií – BUTTON skleněný knoflík. Tento zdánlivě prostý módní doplněk studenti analyzují a uvádí zpět na scénu v různých kontextech. Boom skleněného knoflíku je již dávno za zenitem, ale jeho haute couture podoba je stále živá. Na výstavě Letní sklizeň budou také představeny vázy – Vázičky bez minulosti, které vznikly během vzorování na mobilní sklářské peci v průběhu univerzitních Dnů vědy a umění v Ústí nad Labem. Ateliér během příprav instalace spolupracoval se studenty ateliérů GD2 a Aplikovaná a reklamní fotografie. Vedle sklářského ateliéru můžete navštívit nově přeměněný prostor v Galerii Cukrdíra, kde jsou instalovány dvě bakalářské práce, světelné instalace studentek Nikoly Čermákové a Marcely Šilhánové.

Umělecké a fotografické ateliéry představují jako obvykle volnou tvorbu v autorsky různorodých tématech, koncepcích a materiálech.

Grafický design plakátu a pozvánky na Letní sklizeň: Adéla Bierbaumer

Adresa: Fakulta umění a designu, Pasteurova 9 (kampus UJEP), 400 96 Ústí nad Labem

Kontakt: www.fud.ujep.cz; fb.com/fud.ujep

Spojení MHD: zastávka Kampus /autobus 11 / trolejbus 52, 59

 

Na Fakultě umění a designu v rámci studijního programu Výtvarná umění poskytujeme umělecké, teoretické a praktické vzdělání designérům, grafikům, fotografům, umělcům se zaměřením na digitální média a kurátorům současného umění.

16 ATELIÉRŮ fud

KATEDRA FOTOGRAFIE

1.

ateliér Aplikovaná a reklamní fotografie

vedoucí: prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský

asistent: MgA. Marián Beneš

asistent: MgA. Jiří Dvořák

2.

ateliér Fotografie

vedoucí: Lukáš Jasanský

asistent: MgA. Silvie Milková, Ph.D.

3.

studio Photography (teaching in English)

vedoucí: doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.

asistent: MgA. Aleš Loziak

KATEDRA ELEKTRONICKÉHO OBRAZU

4.

ateliér Digitální media

vedoucí: doc. Mgr. Michaela Thelenová

asistent: MgA. Radek Jandera

5.

ateliér Interaktivní média

vedoucí: doc. Mgr. Pavel Kopřiva, Ph.D.

asistent: MgA. Jan Prošek, Ph.D.

6.

ateliér Performance

vedoucí: doc. Jiří Kovanda

asistent: MgA. Ivana Zochová

7.

ateliér Time-Based Media

vedoucí: doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík + doc. Mgr. A. Pavel Mrkus

KATEDRA VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE

8.

ateliér Grafický design I

vedoucí: prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.

asistent: MgA. Jan Hora

9.

ateliér Grafický design II

vedoucí: doc. ak. mal. Michal Slejška

asistent: MgA. Pavel Frič

10.

ateliér Vizuální design

vedoucí: doc. ak. mal. Pavel Beneš

asistent: MgA. Michaela Labudová

KATEDRA DESIGNU

11.

ateliér Design interiéru

vedoucí: prof. ak. arch. Jan Fišer

asistent: MgA. Štěpán Rous

12.

ateliér Design keramiky

vedoucí: MgA. Antonín Tomášek

asistent: MgA. Jana Linhartová

13.

ateliér Produktový design

vedoucí: MgA. Jan Čapek
asistent: MgA. Jiří Bartoš

KATEDRA UŽITÉHO UMĚNÍ

14.

ateliér Oděvní a textilní design

vedoucí: MgA. Jan C. Löbl

asistent: MgA. Hana Coufalová

15.

ateliér Přírodní materiály

vedoucí: MgA. Robert Vlasák + MgA. Mgr. Jan Krtička, Ph.D

16.

ateliér Sklo

vedoucí: MgA. Marcel Mochal

asistent: MgA. Monika Matějková

+

KATEDRA DĚJIN A TEORIE UMĚNÍ

Kurátorská studia

garant studijního oboru Kurátorská studia: prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

www.fud.ujep.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *