Artalk.cz

denní tisk 12. 6. 2018

Tématem přílohy Pro byznys Hospodářských novin je obnova památek. V obsáhlém textu Martiny Marečkové je možné se dozvědět podrobnosti o rekonstrukci dvou pražských paláců pro kancelářské potřeby (Šporkův palác a Schönkirchovský palác, kde našla azyl i Galerie Zdeňka Sklenáře). Marečková informuje rovněž o Národním památkovém ústavu, který dostal do správy pražskou Invalidovnu. Tématem je i obnova ostravského pracoviště NPÚ.

V příloze rovněž vyšel rozhovor s Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou NPÚ. „Památky by měly být součástí společenského života a rozvoje místa, kde se nacházejí, a proto se snažíme vycházet vstříc i tehdy, kdy je chce vlastník přizpůsobit nové funkci a vrátit jim život,“ říká ředitelka. Mluvilo se právě zejména o konverzích památek v nová využití, ale i vlastnické kontinuitě firem i staveb, která byla za minulého režimu přerušena.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *