Artalk.cz

TZ: Artspace Germany

Armando, Candice Breitz, Tony Cragg, Marianne Eigenheer, Ayşe Erkmen, Christine Hill, Magdalena Jetelová, Per Kirkeby, Joseph Kosuth, Marie-Jo Lafontaine, Nam June Paik, Giuseppe Spagnulo, herman de vries / Artspace Germany / kurátorka: Ursula Zeller / Dům umění města Brna / Brno / 13. 6. – 29. 7. 2018

Artspace Germany

Armando, Candice Breitz, Tony Cragg, Marianne Eigenheer, Ayşe Erkmen, Christine Hill, Magdalena Jetelová, Per Kirkeby, Joseph Kosuth, Marie-Jo Lafontaine, Nam June Paik, Giuseppe Spagnulo, herman de vries

13. 6. – 29. 7. 2018

Výstava Institutu pro zahraniční vztahy ve Stuttgartu
Kurátorka: Ursula Zeller

Vernisáž 12. 6. 2018 v 18 h, tisková konference v 11 h

Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno

Výstava Artspace Germany představuje uměleckou scénu Německa jako rozmanitý prostor reprezentující propojení kultur bez ohledu na národnost. Na výstavě ji bude reprezentovat třináct umělců mnohdy světového významu, kteří jsou různých národností, svůj tvůrčí život ale spojili s Německem. Výstavu připravila kurátorka Ursula Zeller ve spolupráci s Institutem pro zahraniční vztahy ve Stuttgartu (ifa). Putovní výstava se dosud představila v řadě měst po Evropě, Asii a Jižní Americe. V České republice bude poprvé k vidění v Brně od 13. června.

Umělci byli poutníky odjakživa: v padesátých letech se mnoho německých autorů přestěhovalo do tehdejší umělecké metropole Paříže, od šedesátých let směřovali do New Yorku, později v devadesátých letech zase začalo čím dál víc umělců jiných národností spojovat svůj život a práci s Německem. Rychle se integrovali do německých vysokých škol i na místní uměleckou scénu a stali se tak součástí zdejšího kulturního diskurzu. V Německu se to mimo jiné projevuje i tak, že nově příchozí generují inovativní tvůrčí podněty, které jsou nyní přijímány jako součást místní scény. Kromě vlastní umělecké tvorby také působí jako pedagogové na německých akademiích, které se díky jejich mezinárodně uznávanému vlivu staly atraktivními pro studium mladých umělců z domova i ze zahraničí.

Evropa se postupně sjednocuje, světové regiony se navzájem sbližují, hranice se uvolnily pro dopravu a výměnu. Jelikož hodnoty jsou si dnes stále více podobné, stará koncepce národní kultury jako rozlišujícího kritéria čím dál zastarává. Působením médií, která neznají žádné hranice a nesou s sebou globalizaci informací, se mění národní jedinečnost i normy. Jednotlivé kultury se vzájemně propojují a prolínají, takže se blížíme celosvětové kultuře. Současné umění stálo v čele tohoto procesu od samého počátku. Jeho mezinárodní charakter se jasně projevuje na uměleckých akcích, které se stále častěji zaměřují na celosvětovou veřejnost a ztrácejí přitom své národní rysy. Na umělecké scéně bez hranic se globální jednota stala již dávno realitou,“ říká kurátorka výstavy Ursula Zeller.

Do této nadnárodně koncipované výstavy byli zařazeni světově významní autoři jako například sochař Tony Cragg (*1949, Liverpool), konceptuální umělec Joseph Kosuth (*1945, Toledo, Ohio), pionýr videoartu Nam June Paik (*1932, Soul – 2006), malíř Per Kirkeby (*1938, Kodaň – 9. května 2018), a také česká umělkyně Magdalena Jetelová s fotografickou dokumentací projektu Atlantic Wall (1995).

Doprovodný program:
13. 6., 17 h – komentovaná prohlídka s kurátorkou Domu umění Janou Vránovou

16. 6., 10–16 h – Roz/hraní. Tělo Prostoru Mezi. Pohybový workshop s Robertou Štěpánkovou