Artalk.cz

TZ: Santiago Calatrava

Santiago Calatrava / Art & Architecture / Galerie hlavního města Prahy: Dům U Kamenného zvonu / Praha / 7. 6. – 16. 9. 2018

Santiago Calatrava: Art & Architecture

7. 6. – 16. 9. 2018

Galerie hlavního města Prahy

Dům U Kamenného zvonu

Staroměstské nám. 13, Praha 1

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 20 hodin

Kurátorka výstavy: Cristina Carrillo de Albornoz

Rozsáhlá výstava představí zásadní výběr z Calatravových maleb, architektonických modelů, návrhů, soch a kreseb.

První komplexní přehlídka děl slavného architekta, stavebního inženýra a umělce Santiaga Calatravy v České republice bude probíhat v Domě U Kamenného zvonu v Praze od 7. června do 16. září 2018. Výstava s názvem Santiago Calatrava: Art & Architecture poskytne jedinečný vhled do díla a tvůrčího procesu předního španělského architekta.

„Výstava bude výjimečným pohledem na Calatravovo neustálé hledání unikátní umělecké cesty a na způsob, jakým rozvinul své originální architektonické tvarosloví, velmi vzdálené veškerým konvencím i zavedeným pravidlům jeho doby, a to v jistém smyslu i prostřednictvím sochařství,“ říká kurátorka výstavy Cristina Carrillo de Albornoz. Výstava Santiago Calatrava: Art & Architecture návštěvníky seznámí s Calatravovým výrazným poetickým architektonickým stylem, jehož nejcharakterističtějším rysem je cit pro pohyb a napětí a jehož hlavním zdrojem inspirace jsou formy a tvary světa přírody a lidská anatomie. Calatravu oslaví nejen jako architekta, ale také jako výrazného sochaře a malíře, a zaměří se na všechny aspekty jeho svébytného tvůrčího procesu.

Instalace představí Calatravovy velkoformátové malby a kinetické a abstraktní sochy spolu s velkolepými architektonickými modely některých z jeho nejznámějších projektů, včetně dopravního terminálu Světového obchodního centra (World Trade Center Transportation Hub) v New Yorku, dubajské věže (Dubai Tower), jež se má stát nejvyšší stavbou světa, a pavilonem Spojených arabských emirátů pro světovou výstavu Expo 2020 v Dubaji. Calatrava projektoval více než 40 mostů po celém světě; výstava bude proto zároveň klást důraz na jeho unikátní estetiku při navrhování tohoto typu staveb a mimo jiné představí i přejezd Sharq (Sharq Crossing), složený ze tří navzájem propojených mostů a dvou podvodních tunelů přetínajících záliv v katarském Dauhá. Dalšími exponáty bude několik Calatravových původních skicářů a více než stovka jeho kreseb – největší výběr, jaký byl dosud vystaven. Cílem zahrnutí těchto kreseb je ukázat, nakolik integrální součástí je kresba a malba v Calatravově mnohavrstevném procesu navrhování, při němž se architektonická skica vyvíjí z fáze konceptu v realizaci.

K výstavě vyjde bohatě ilustrovaný doprovodný katalog v pevné vazbě (vyd. Galerie hlavního města Prahy), který bude možno zakoupit v knihkupectví Domu U Kamenného zvonu.

Santiago Calatrava je architekt, stavební inženýr, malíř a sochař. K jeho architektonickým počinům z poslední doby se vedle mnoha předchozích celosvětových realizací řadí tzv. Dubajská věž pro přístav místního zálivu, dopravní terminál Světového obchodního centra v New Yorku a kostel sv. Mikuláše tamtéž a ambiciózní projekt Greenwich Peninsula Place v Londýně. Calatrava dosud obdržel celou řadu ocenění od předních mezinárodních organizací, mimo jiné Evropského centra pro architekturu, umění, design a městský rozvoj, Chicago Athenaeum: Muzea architektury a designu (Evropská cena za architekturu za rok 2015) a Výboru pro výškové budovy a urbánní prostředí (cena za mrakodrap Otáčející se torzo ve švédském Malmö, 2015). Během jeho profesní kariéry mu udělilo čestný doktorát přes dvacet prestižních univerzit z celého světa. Calatrava se narodil ve španělské Valencii a v současné době žije v Curychu a New Yorku.

Cristina Carrillo de Albornoz Fisac

Bývalá diplomatka působící při Organizaci spojených národů (UNESCO a UNDP) ve Švýcarsku a Francii v současnosti spolupracuje jako nezávislá kurátorka s řadou celosvětových muzeí a uměleckých institucí, k nimž patří Reina Sofia Museum v Madridu, petrohradská Ermitáž, Národní galerie v Berlíně, Sbírka Thyssen, Circulo de Bellas Artes, Nadace Telefónica, Sbírka Berardo v Portugalsku, Nadace Nobelovy ceny v Oslu i Národní muzeum v Pekingu. Podílela se také na římských výstavách Arthemisia a pracovala pro několik předních uměleckých galerií, například Marlborough a White Cube v Londýně. Ke spolupráci ji vyzvala řada světových umělců zvučných jmen; mezi jinými Balthus, Fernando Botero, Wim & Donata Wendersovi, Santiago Calatrava, Frank Stella, Manolo Blahnik, Terry O’Neill, Gao Xingjian, David Salle, Richard Deacon, Robert Rauschenberg, Cristina Iglesias a Zaha Hadid.

Kurátorka: Cristina Carrillo de Albornoz
Grafické řešení: Jan Šerých
Architektonické řešení: Tomáš Svoboda

Výstava vznikla ve spolupráci se studiem Santiaga Calatravy v Curychu a koná se pod záštitou primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové.

Mediální partneři: Art&Antiques, Art for Good, ArtMap, Czech Radio, Expres FM, Prague Events Calendar, Flash Art, protisedi.cz, Radio 1, XANTYPA

Vstupné: dospělí – 120 Kč / studenti – 60 Kč / senioři – 30 Kč

Kontakt pro média: Michaela Vrchotová, +420 725 818 721, vrchotova@ghmp.cz
Další informace: www.ghmp.cz, www.facebook.com/GHMP.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

Sobotní výtvarné workshopy

so 28. 7. 2018 13.00 – 18.00 Skelet architektonického objektu, Dům U Kamenného zvonu

so 1. 9. 2018 13.00 – 18.00 Dynamika a sekvence pohybu, Dům U Kamenného zvonu

Během interaktivních prohlídek a výtvarných workshopů si představíme tvorbu světově uznávaného architekta a umělce Santiaga Calatravy. Přiblížíme si postupy jeho tvorby od prvotní myšlenky, skici a kresby přes drobné modely a vizualizace až k finálním realizacím architektury. Zamyslíme se nad působením konstrukce, vyzněním použitého materiálu, dynamikou tvarů a křivek a citlivým začleněním do kontextu okolního prostoru a původního urbanistického plánu. Východiskem pro tvorbu se nám stane konstrukční řešení autorových staveb. Prostříháváním a stáčením plastových sítí vytvoříme drobné objekty napodobující jeho osobité architektonické tvarosloví. Bližší vhled do tvůrčího procesu umělce nám umožní také prozkoumání fenoménu pohybu a dynamiky. Obdobně jako autor se budeme inspirovat tvaroslovím přírodních procesů, zvířat a lidské anatomie. Jejich redukcí na základní linie vytvoříme kresebné návrhy architektonických konceptů.

Sobotní workshopy jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných. Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoli ve vymezeném čase.

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

čt 13. 9. 2018, 15.00 – 18.00,  Skici, myšlenky a kontexty, Dům U Kamenného zvonu

pá 14. 9. 2018, 15.00 – 18.00, Studijní kresba a figura I., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

ne 16. 9. 2018, 15.00 – 18.00, Studijní kresba a figura II., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Interaktivní dílny budou zaměřeny na kresebnou práci umělce a jeho vystavené skicáře. Navážeme na jedno z východisek tvorby autora, které pramení z každodenní studijní kresby lidského těla. Výtvarné workshopy se budou odehrávat v rovině skicování za pomocí kresebného média. Úvodní setkání proběhne přímo v expozici v Domě U Kamenného zvonu, kde se účastníci dílny seznámí skrze rychlé kresebné záznamy s tvorbou umělce. Zde se budeme soustředit na kresbu jako přímé spojení mezi mozkem a rukou. Navazující dílny budou situovány do zázemí ateliéru edukačního centra, kde se budeme věnovat kresbě podle živého modelu. Účastníci budou seznámeni se základy studia figurální kresby a s anatomií lidského těla.

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Rezervace nutná.

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové – 5 Kč, ostatní nad 10 let – 20 Kč

Kontakt: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, +420 606 612 987, 608 216 418

Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *