Artalk.cz

TZ: Peter Cusack a Martyna Poznańska

Peter Cusack a Martyna Poznańska / Byl by tam jiný les? / Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě: zvuková galerie IGLOO / Jihlava / 7. 6. – 14. 10. 2018

IGLOO 9

Peter Cusack a Martyna Poznańska: Byl by tam jiný les?

vernisáž 7. 6. 2018 v 17 hodin

7. 6. – 14. 10. 2018

zvuková galerie IGLOO

instalace smíšených médií
variabilní velikost

Bělověžský prales je největší zachovalý panenský prales v Evropě, s nenahraditelnou ekologií, která je domovem mnoha vzácným a jedinečným rostlinným a živočišným druhům. V posledních letech byl ohrožen zvýšenou těžbou; s tímto krokem přišla polská vláda. Kontroverzní postup vyvolal vášnivou debatu, která tvoří kontext našeho díla.

Ničení pralesa přestalo na konci prosince 2017 díky intervenci Soudního dvora Evropské unie, který prohlásil polskou těžbu v Bělověžském pralese, který je pod ochranou UNESCO, za nelegální, a otevřel tím dveře potenciálním pokutám v řádu multimiliónů eur. Nicméně brutální špatné zacházení a újma způsobená pralesu jsou nevratné a ozdravění pralesa bude trvat stovky let. Aktivisté, kteří prales po celou dobu statečně bránili, dosud bojují, aby byl z celé oblasti vytvořen národní park, nedotknutelný pro politické ruce.

Instalace Petera Cusacka a Martyny Poznańské Byl by tam jiný les? se snaží přispět k diskusi prostřednictvím kombinace zvukové dokumentace a poetičtějších přístupů k procítění a prožití dané oblasti. Zvukové a terénní nahrávky z bělověžské oblasti doprovází video, fotografie a text. Důraz je kladen na malé a intimní vztahy se samotnou ekologií, na celkovou atmosféru, která je tam přítomná, a spojení mezi lidmi a pralesem.

Zkoumáme mikrozvuky vydávané kůrovci uvnitř stromů a jemné vizuální vzorce, vytvářené hmyzem a houbami. Vidíme a slyšíme také dopady těžby. Video Martyny Poznańské Mé tělo je pralesem, prales je mým tělem naznačuje asociace mezi člověkem a pralesními uskupeními stejně jako pomíjivost existence.

Doufáme, že instalace nejenže odkrývá politické/environmentální záležitosti, ale osvětluje také něco málo ze skrytého života Bělověžského pralesa a lidských rozhodnutí, jež prales přímo ovlivňují.

Instalace by nevznikla bez laskavé pomoci dalších lidí. Zvláštní poděkování patří Sylwii Iwanovské za to, že nás prováděla Bělověžským pralesem a za její ekologické znalosti. Také Hansi Peteru Kuhnovi, Adrianu Corkerovi a všem okolo festivalů Up to Date a Unsound, kteří umožnili vznik díla.

Peter Cusack, Martyna Poznańska

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *