Artalk.cz

Modely umeleckého vzdelávania. Odkiaľ a kam? (do 14. 6. 2018)

Modely umeleckého vzdelávania. Odkiaľ a kam? / Deadline pre prihlasovanie príspevkov: do 14. júna 2018

Katedra teórie a dejín umenia FU TU KE

pri príležitosti 20. výročia založenia Fakulty umení TU v Košiciach

organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu

“Modely umeleckého vzdelávania. Odkiaľ a kam?”

CALL FOR PAPERS

Vedecká konferencia „Modely umeleckého vzdelávania. Odkiaľ a kam?“

Termín konania: 5. – 6. október 2018, Košice

Organizátor: Fakulta umení

Technická univerzita v Košiciach

Deadline pre prihlasovanie príspevkov: predĺžený do 14. júna 2018

Email: ktadu.fu@tuke.sk

Vedecká konferencia zameraná na reflexiu súčasného stavu umeleckého školstva na VŠ a univerzitách na Slovensku a v Čechách v ich regionálnom, európskom a medzinárodnom kontexte, špecificky sa bude sústrediť na:

zadefinovanie kľúčových faktorov formujúcich súčasný stav umeleckého vzdelávania na vysokoškolskej úrovni na Slovensku a v Čechách,

reflexiu rôznych modelov umeleckého vzdelávania, primárne v oblastiach výtvarného umenia, architektúry a designu, ktoré by do budúcnosti poskytovali živé a životaschopné odpovede na takto zadefinované otázky/tlaky/potreby/problémy/situácie.

Umelecké vysoké školy v našom regióne aktuálne stoja pred potrebou hlbšej reflexie priorít, povahy a podstaty vyššieho umeleckého školstva v širšom spoločenskom a ekonomickom kontexte súčasnosti (napr. v kontexte otázok o povahe umeleckej práce a práce ako takej, v kontexte žargónu kreatívneho priemyslu a jeho priorít, v kontexte otázok o spoločenskej úlohe a o funkcii univerzít a VŠ, a pod.), ako aj pred potrebou na úrovni inštitúcií, infraštruktúry a organizácie výuky reflektovať a reagovať na modely zdedené z minulosti.

Vedecká konferencia: Modely umeleckého vzdelávania. Odkiaľ a kam?

má za cieľ nadviazať na diskusie, ktoré prebehli v minulých rokoch a vytvoriť priestor pre uvažovanie o modeloch pre budúci rozvoj umeleckého školstva na Slovensku a v Čechách, ktoré by vychádzalo z dôkladnej, kritickej a kolektívnej odbornej reflexie súčasného stavu a faktorov, ktoré ho formovali a formujú.

Zameranie príspevkov:

Súčasný stav: v akej situácii sa nachádzajú umelecké VŠ dnes? Aké faktory ho formovali a formujú dnes?

Modely výuky na umeleckých VŠ:

inštitúcie

organizácia ateliérov

výuka teoretických predmetov na umeleckých VŠ

tretí stupeň: ArtD vs PhD

konkrétne zaujímavé modely výuky a modely organizácie vzdelávacích inštitúcií z minulosti a zo súčasnosti

Umelecké vzdelávanie vo vzťahu k umeleckej tvorbe a k umeleckej práci

Garanti konferencie:     prof. Marian Oslislo (ASP Katowice)

    doc. Ing. arch. Ivan Gürtler, PhD. (STU BA)

    prof. PhDr. Peter Rónai, akad. mal. (FU TU KE)

    prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD. (FU TU KE)

Vedecká rada konferencie:   prof. PhDr. Milena Bartlová, Csc (UMPRUM Praha)

    prof. Dr. Ing. Arch. Henrieta Moravčíková (STU BA)

    prof. Ilona Németh, DLA, akad. mal. (VŠVU)

    prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. (FU TU KE)

    Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. (FU TU KE)

    Mgr. Peter Tajkov, PhD. (FU TU KE)

    Mgr. Ivana Komanická, M.A., PhD. (FU TU KE)

Jazyk konferencie: slovenský, český, anglický.

Príspevky budú publikované v recenzovanom konferenčnom zborníku.

Registračný formulár:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6X5cQiNdx88Q7DOYGbpC3ky0xXnHYHgayLJUvmQU89K0rKg/viewform

Rozhodnutia vedeckej rady o prijatí/neprijatí príspevkov budú doručené v júli 2018.

Registrácia účastníkov konferencie (bez prihláseného príspevku): do 15. 9. 2018.

Organizačné informácie

Ubytovanie:

Ubytovanie v areáli Technickej univerzity v Košiciach si účastníci konferencie majú možnosť rezervovať prostredníctvom  HYPERLINK „http://www.sdaj.tuke.sk/hotelove-ubytovanie.html“ http://www.sdaj.tuke.sk/hotelove-ubytovanie.html

Stravovanie:

Účastníci konferencie majú možnosť stravovania o.i. aj v zariadeniach Technickej univerzity v Košiciach  HYPERLINK „http://www.sdaj.tuke.sk/stravovanie.html“ http://www.sdaj.tuke.sk/stravovanie.html, alebo v Starom meste Košíc, ktoré je od areálu univerzity vzdialené cca 15 min. chôdze.

Kontakt: Katarína Priatková

Katedra teórie a dejín umenie

Fakulta umení

Technická univerzita v Košiciach

Watsonova 4

042 00 Košice

Slovenská republika

Tel.: +421 55 602 2356

E-mail:  HYPERLINK „mailto:ktadu.fu@tuke.sk“ ktadu.fu@tuke.sk

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *