Artalk.cz

denní tisk 30. 5. 2018

V Mladé frontě DNES vychází rozhovor Roberta Oppelta s ředitelkou Národního památkového ústavu Naděždou Goryczkovou. Tématem rozhovoru je především získání budovy pražské Invalidovny do správy NPÚ a péče o architektonické památky. „Pro někoho je těžké ztotožnit se s tím, že zrovna Transgas na pražských Vinohradech je tak výjimečná stavba, že by měl ve struktuře města zůstat. Většinou jde o nepochopení spojené s tím, že nová architektura představovala hrubý zásah do urbanistické struktury, ale takto na to nelze nahlížet. Památku neposuzujeme z hlediska minulých zásahů, ale z hlediska její kvality.“

Do čtvrtého ročníku celorepublikového projektu Sculpture line se letos poprvé zapojují i Pardubice. Stanislava Králová v regionální mutaci Mladé fronty DNES přináší informaci, že v rámci tohoto projektu bude do městského prostoru umístěno 5 obřích soch. „Cílem projektu je právě oživit centrum města o díla současných umělců a otevřít debatu o umisťování děl ve veřejném prostoru.“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *