Artalk.cz

Okno před záclonou v Jihlavě

Miloš Doležal, Zbyněk Hejda, Jennifer Helia De Felice, Tomáš Hlavina, Dalibor Chatrný, Jan Jemelka, Ivan Martin Jirous, Věra Jirousová, Michal Kalhous, Marie Kapounová, Jiří Kovanda, Svatopluk Otisk, Dana Podracká, Jan Steklík, Jaromír Šimkůj, Martin Vybíral, Petr Veselý / Okno před záclonou / kurátor: Petr Veselý / Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / Jihlava / 19. 4. – 27. 5. 2018

foto: archiv OGV