Artalk.cz

denní tisk 23. 5. 2018

V novém vydání časopisu A2 vychází již tradičně řada článků, zaměřených na českou i zahraniční uměleckou scénu. Jedním z nich je článek Jaroslava Michny, představující ostravskou galerii, resp. „Kalerii“ Saigon. I když je galerie pouze jednou z částí celého industriálního domu, v němž sídlí, je natolik signifikantní, že se pro celý prostor vžilo shodné označení. „Objekt vlastněný krajem a spravovaný střední zdravotnickou školou, pronajímaný v době tržního kapitalismu pro účely zkušeben a uměleckých ateliérů, není příliš rentabilním konceptem v hospodaření s majetkem. Ostrava ovšem v posledních letech dokazuje, že chce a umí podporovat neověřené a experimentální projekty.“

Martin Vrba se ve svém článku v A2 zabývá „bienalizací grafického designu“. Na příkladu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně autor ukazuje, jak může tato bienalizace přispět k hlubšímu zamyšlení se nad tím, proč není designu věnována taková pozornost teoretiků jako výtvarnému umění. Skrze bienále vystupuje design z kolonky vizuálního průmyslu a dostává se z všedního do galerijního prostoru, kde může nejenom reflektovat aktuální trendy, ale i nabízet otázky ohledně své pozice mezi uměleckou tvorbou.

Václav Janoščík připravil pro A2 rozhovor s americkým umělcem Trevorem Paglenem. V rozhovoru zaznělo například, na jakých projektech Paglen momentálně pracuje, jaký je podle něj vztah mezi uměleckou praxí a psaním teoretických textů nebo jaký je jeho názor na politiku a filozofii v umění. „Výzkumná část mých děl trvá i roky. Metodologicky se snažím cele vnořit do objektu, na nějž zaměřuji svou pozornost; snažím se ho pochopit až do bodu, kdy mi sám řekne, jak chce být vyjádřen. Zní to asi dost mysticky, ale taková je moje zkušenost.“

Další ročník Letního barokního festivalu, do něhož se zapojí obce z celého Plzeňského kraje, bude slavnostně zahájen 8. června v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánském Týnci, píše Ladislav Vaindl v Mladé frontě DNES. Osu festivalu tvoří deset slavností, doplněných o množství menších akcí. Na návštěvníky v bohatém programu čekají duchovní akce, koncerty vážné hudby, taneční vystoupení a výstavy.

Na výstavu vzácného souboru kreseb starých mistrů, pocházejících ze 16. a 17. století, upozorňuje čtenáře deníku Právo Vlasta Hradilová. Výstava se koná v prostorách Arcidiecézního muzea v Olomouci a potrvá do 19. srpna. „Mezi autory nalezneme taková jména jako Giovanni Bellini, Sebastiano del Piombo nebo Giulio Romano. Nedílnou součástí fondu je také soubor dobových kopií. Velkou hodnotu mají zejména kopie dnes již zničených malířských děl, například detaily freskové výzdoby římského Palazzo Milesi od Polidora da Caravaggia.“ uvedl mluvčí muzea Tomáš Kasal.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *