Artalk.cz

TS: Ľudmila Machová

Ľudmila Machová – Sedimenty / Kurátor: Jana Babušiaková / T3 – kultúrny prostriedok / Bratislava / Trvanie: 10. 5. – 19. 5. 2018

 

Výstava:      Ľudmila Machová – Sedimenty

Kurátor:      Jana Babušiaková

Miesto:       T3 – kultúrny prostriedok, Trnavské mýto, Bratislava

Otvorenie:  9. mája 2018 o 19.00

Trvanie:      10.5. – 19.5.2018, denne medzi 18.00 hod. a 21.00 hod.

T3-kultúrny prostriedok ako multifunkčný priestor v širšom centre mesta ponúka od roku 2016 Bratislavčanom možnosť spoznať súčasnú alternatívnu kultúru mimo tradičných priestorov. Mladí umelci vstupujú do tohto nevšedného priestoru bývalej električky teraz i so site specific inštaláciami a cieľom využiť špecifiká tohto priestoru, reagovať naň v kontexte konotácií, ktoré v sebe nesie jeho umiestnenie v centre rozvíjajúceho sa mesta na najväčšej dopravnej tepne Bratislavy.

Ľudmila Machová  vo svojich dielach často reflektuje otázky architektúry a urbanizmu.  Analyzuje predovšetkým štruktúry urbanizovanej krajiny a zaujíma sa i o archetypálne prvky architektúry – základné pratvary, z ktorých sa architektúra skladá.

Vo svojej zvukovej a objektovej inštalácii, špeciálne vytvorenej do interiéru vyradeného vozňa električky na Trnavskom mýte, pracuje so stenou ako jedným zo základných architektonických prvkov. Osobitým spôsobom reaguje na stavebný boom, ktorý v posledných rokoch zasahuje centrum Bratislavy v súvislosti s mnohými developerskými projektmi. Tieto projekty, často spájané s necitlivými zásahmi či priamo búraním hodnotných historických stavieb, radikálne menia tvár mesta a jeho štruktúru. Autorka, pozorujúc na vlastné oči zo svojho ateliéru postupné miznutie starej budovy Cvernovky, uvažuje o stene ako o nosiči vrstiev  –  sedimentov osobnej, ale i kolektívnej histórie Bratislavy. Deštrukciu týchto nánosov, tvoriacich podhubie vzťahu jednotlivca ku konkrétnemu miestu,  pretavuje jednak do krehkých sadrových objektov  a jednak do zvukovej kompozície, zloženej z autentických nahrávok z búrania objektov starej Cvernovky.

Ľudmila Machová (1990) je finalistkou súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB 2017. Počas svojho štúdia na VŠVU absolvovala bakalársky stupeň v Ateliéri maľby a iných médií Daniela Fischera a magisterský v Ateliéri mal + by Klaudie Kosziby. Zúčastnila sa na semestrálnej stáži na Universita of Porto v Portugalsku a svoje diela už vystavila na niekoľkých samostatných a skupinových výstavách na Slovensku i v zahraničí.

http://ludmilamachova.tumblr.com/

 

Z grantového programu Ars Bratislavensis finančne podporilo mesto Bratislava.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *