Artalk.cz

TZ: Michal Škoda

Michal Škoda / Ticho míst / Galerie Kvalitář / Praha / 18. 5. – 31. 7. 2018

Michal Škoda: Ticho míst

Vernisáž: 17. 5. 2018 v 19:00 h
Datum konání: 18. 5. – 31. 7. 2018

Galerie Kvalitář, Senovážné nám. 17, Praha

Výstava Ticho míst představuje nový soubor kreseb tužkou Michala Škody, ve kterém se autor zabývá vztahem člověka k prostoru i ke konkrétnímu místu. Kresby budou prezentovány v galerii Kvalitář, spolu s výběrem z jeho autorských knih, z posledních tří let, odhalujících princip uvažování uplatněný ve vystavených dílech.

Michal Škoda patří k solitérním postavám české umělecké scény. Publikum ho zná jako umělce a jako autorita je vnímán i díky kurátorství v Galerii současného umění a architektury – Domu umění města České Budějovice, která se za dobu jeho působení stala prestižní institucí s mezinárodním přesahem.

Škoda se ve své práci zabývá především vnímáním prostoru, lidskou perspektivou, vztahy a řadou otázek spojených s naší existencí v rámci každodenního života. Všímá si především míst ovlivněných člověkem, ať už se jedná o architekturu, nebo o nenápadný environmentální prvek v krajině. Dlouhodobým mapováním těchto „tichých míst” a subjektivním přenosem trojrozměrného prostoru na papír, redukuje umělec realitu až do podoby černobílých geometrických fragmentů.

Výstava, bude k vidění v pražském Kvalitáři, představí doposud neprezentované kresby tužkou z posledního období, doplněné autorskými knihami.

Michal Škoda pracuje na autorských knihách paralelně od roku 1996. Převážná část těchto knih je deníkového charakteru a stávají se tak určitým dokladem jeho tvůrčí i životní cesty. Mnohdy jde o soubor nesourodých poznámek v podobě textu, kresby, koláže, vlepené fotografie pořízené digitálním fotoaparátem a záměrně vytištěné na obyčejné tiskárně. Skrze ně získává divák rovněž možnost odhalit principy uvažování autora o své umělecké tvorbě a sledovat jeho umělecký vývoj.

Jedná se o druhou samostatnou výstavu Michala Škody v galerii Kvalitář, která s autorem spolupracuje dlouhodobě.

Michal Škoda

Michal Škoda (*1962, Tábor) je autodidakt. Na počátku své tvorby se věnoval keramice a vytvářel především objekty organického tvarosloví. Práci na těchto dílech ukončil kolem roku 1993, kdy se rozhodl pro nový začátek a zcela rozličný přístup k tvorbě. Důležitým tématem se mu stává prostor a architektura. Období charakterizují objekty geometrických tvarů s hermeticky uzavřeným prostorem. Od roku 1996 Škoda paralelně pracuje na autorských knihách reflektujících jeho život a uměleckou tvorbu.

Další zlom v tvorbě přichází na přelomu milénia, u Škody dochází k opětovné redukci. Vznikají bílé monochromatické objekty, v nichž analyzuje architekturu a prostor. Toto období shrnula samostatná výstava autora ve Veletržním paláci Národní galerie Michal Škoda 2000-2003 v roce 2004.

Mezi lety 2005 až 2010 se Škoda věnoval tzv. „obrazo-objektům” – obrazům malovaným na MDF deskách, které byly představeny na řadě výstav, naposledy jeho samostatnou prezentací v Kvalitáři – V rámci procesu v roce 2016. Od roku 2011 autor vytváří tužkové grafitové kresby na papíře.

Příležitostně se také věnuje site-specific instalacím pro dané prostory. Jako svoji doposud nejzásadnější realizaci považuje zrcadlový objekt v rámci „Postní intervence” v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze (2015).

Má za sebou velkou řadu výstav doma i v zahraničí a jeho díla jsou zastoupena v řadě tuzemských a mezinárodních sbírek.

Vedle své autorské tvorby Michal Škoda působí od roku 1998 jako hlavní kurátor Galerie současného umění a architektury – Domu umění města České Budějovice, která se za dobu jeho působení stala prestižní institucí s výrazným mezinárodním přesahem.

Michal Škoda patří k autorům, s nimiž galerie Kvalitář spolupracuje dlouhodobě. V roce 2016 mu uspořádala samostatnou výstavu s názvem V rámci procesu; následující rok bylo jeho dílo prezentováno na kolektivní výstavě Každá židle potřebuje obraz.

Michal Škoda žije a pracuje v Soběslavi, Veselí nad Lužnicí a v Českých Budějovicích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *