Artalk.cz

Radnice městských částí reagují na Metropolitní plán

Návrh Metropolitního plánu je podle pražských radnic nekonkrétní, nedostatečně ochraňuje drobné zelené plochy a výšková regulace zástavby je nevyvážená. Naopak kladem je rozdělení města dle charakteru území či vymezení veřejných prostranství. Vyplývá to z ankety ČTK mezi radnicemi, které se chystají k plánu podávat připomínky jak vlastní, tak od občanů. S plánem se detailněji většina oslovených radnic zatím stále seznamuje.

Nový plán, který určí zásady pro zástavbu v celé Praze, koncem června vstoupí do fáze projednávání, kdy budou moci svoje připomínky podávat i občané. Územní plán má začít platit od roku 2023.

Praha 6 se s podobou návrhu průběžně seznamovala. „Obecně si myslím, že problém Metropolitního plánu je, že je nekonkrétní a vyžaduje zpracování většího množství regulačních plánů tam, kde se očekává nějaký rozvoj,“ uvedl místostarosta Martina Polácha (ANO). Jako nejzásadnější problém na Praze 6 vidí návrh na zástavbu podél severní strany Evropské ulice směrem do Šárky s navrženou výškou až osm podlaží. „Toto budeme rozporovat v první řadě,“ uvedl. Naopak za přínos návrhu považuje, že jej tvořili architekti a urbanisté s důrazem na kvalitu veřejných prostor.

Slabinou plánu je podle místostarosty Prahy 9 Marka Doležala (TOP 09) ochrana drobných zelených ploch. „Chápeme, že návrh řeší koncepci rozvoje celé Prahy, nikoliv detaily jednotlivých parcel, ale chybí v něm nástroj, který by obecně chránil před zastavěním i menší zelené plochy, které jsou využívány jako parčíky nebo zelené relaxační zóny,“ uvedl Doležal s tím, že radnice chce zajistit, aby plochy nebyly zastavěny. Nutné je podle něj začít pracovat na tzv. regulačních plánech, které detailněji rozpracují jednotlivé městské části.

Nad návrhem bude Praha 9 diskutovat s občany, jejichž názory zahrne mezi ty radniční. „Už dnes mohu říci, že budeme požadovat například přesné vymezení ploch pro infrastrukturu, nebo změnu ploch podél ulice Freyovy ve Vysočanech na zeleň,“ sdělil Doležal.

Radní Prahy 7 Lenka Burgerová (Praha 7 Sobě) ocenila, že návrh umožňuje vznik tzv. města krátkých vzdáleností, kdy lidé nemusí dojíždět auty, zabraňuje stavbě výškových budov ve vilových čtvrtích nebo umožňuje rozvoj břehů Vltavy. „V případě Prahy 7 už víme, že budeme připomínkovat rozsah individuální protipovodňové ochrany, aby v ohrožených územích nebylo možné stavět více, než je už povoleno, dále budeme připomínkovat ochranu velkých parkových ploch, aby se v nich bez problémů daly postavit drobné pavilónové stavby jako třeba altány,“ uvedla.

Vedení Prahy 14 se na plánu nelíbí, že prý uzavírá rozvoj okrajových částí Prahy. „Pro Prahu 14 znamená zakonzervování současného nevyhovujícího stavu, kdy v některých čtvrtích chybí občanská vybavenost nebo není dořešena dopravní infrastruktura právě kvůli chybějící návaznosti na nutný rozvoj,“ uvedl starosta Prahy 14 Radek Vondra (TOP 09). Naopak kladem plánu je, že přináší nový pohled na klasifikaci území a lépe vystihuje potřeby územního rozvoje, než tomu je u platného plánu.

Za nejzásadnější považuje umožnit dotvořit území Kyje Hutě tak, aby ze současné živelné výstavby vznikla plnohodnotná městská čtvrť. „A také stabilizaci průmyslového území mezi ulicí Objízdná a Malešickou spalovnou s cílem přetvořit jej v prostor pro sport, rekreaci a zeleň,“ dodal.

Praha 3 považuje za klad rozdělení území do lokalit podle struktury zástavby a vymezení důležitých veřejných prostranství. „Bohužel ale na to nenavazuje regulace podle funkčního využití, jak požaduje stavební zákon. Tento zásadní nedostatek se nejcitelněji projevuje v absenci plošné ochrany území pro veřejnou vybavenost a technickou infrastrukturu,“ uvedla mluvčí Michaela Luňáčková.

Starosta Prahy-Libuše Jiří Koubek (TOP 09) řekl, že radnice bude požadovat změnu plánu v okolí budoucí stanice metra D Depo Písnice. „Naplánováno je tam nezastavitelné území. Jenže to bude znamenat, že se lidé ke stanici nedostanou, v cestě jim bude bránit pole. Stanici budou mít na dohled, ale nedostanou se tam,“ řekl Koubek. V daném území by podle něj neměla vzniknou výšková sídlištní zástavba, ale měla by tu být nová živá část městské čtvrti.

Vedení Prahy 13 se musí s návrhem plánu teprve detailně seznámit, stejně jako Praha 2. Ta chce návrh a připomínky projednat na zasedání zastupitelstva. „Pro Prahu 2 a její obyvatele bude ústředním tématem řešení dopravy, jako je magistrála a její kolmé propojení na Jiráskův most,“ uvedl místostarosta Václav Vondrášek (ODS). Jaké konkrétní připomínky radnice podá, bude jasné až po zasedání zastupitelstva.

Jednání zastupitelů plánuje i Praha 12, kde za přítomnosti veřejnosti návrh prodiskutují. Uskuteční se v červnu, nebo červenci. „Určitě se budeme chtít vyjádřit k návrhu, který mimo jiné poprvé stanovuje výškovou regulaci zástavby. Podle našeho názoru ale její nastavení není dobře vyvážené. Za hodně zásadní považujeme také řešení otázky občanské vybavenosti a služeb,“ starosta Prahy 12 Milan Maruštík (ANO).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *