Artalk.cz

TZ: Architektura zmocňující se prostoru. Alfred Neumann – život a dílo

Architektura zmocňující se prostoru. Alfred Neumann – život a dílo / kurátoři: Rafi Segal, Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec, ve spolupráci s architektem Zvi Heckerem / Dům umění města Brna / Brno / 11. 5. – 10. 6. 2018

Architektura zmocňující se prostoru: Alfred Neumann – život a dílo

11. 5. – 10. 6. 2018

Kurátoři: Rafi Segal, Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec, ve spolupráci s architektem Zvi Heckerem

Vernisáž 10. 5. 2018 v 17 h

Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno

Brno, 3. 5. 2018 – Výstava je věnovaná životu a dílu významného moderního architekta Alfreda Neumanna, svázaného s Brnem, kde prožil většinu svého života, přestože jeho stavby najdeme především v zahraničí, hlavně v Izraeli, ale také například v Alžírsku. K vidění budou fotografie, architektonické výkresy a modely včetně několika prostorových prvků v měřítku 1:1. Jde o vůbec první výstavu věnovanou Neumannovi; poprvé byla představena v Ostravě v roce 2015 a její uvedení v Brně je poslední prezentací v rámci středoevropského turné. Zároveň je součástí projektu Pocta Alfredu Neumannovi, pořádaného u příležitosti 50. výročí úmrtí architekta. Ve čtvrtek 10. května se před vernisáží výstavy také koná ve vile Stiassni sympozium k poctě Alfreda Neumanna.

Alfred Neumann (1900–1968) začínal v šedesátých letech v Izraeli a jeho originální architektura stála stranou kánonu tzv. mezinárodního stylu tehdejší doby: vyhnul se funkcionalistickému a ortogonálnímu výrazu a rozhodl se pro geometrii mnohostěnů, u níž se tradiční architektonické zásady prolínají s novými výrazovými způsoby. Cílem výstavy je nejen uchránit odkaz architektovy tvorby, ale upozornit i na jeho složitý životní osud, který je spojen s dějinami Československa a vznikem republiky. V expozici se propojí archivní fotodokumentace spolu s architektonickými prostorovými prvky připravenými podle některých nejproslulejších Neumannových projektů, které návštěvníkům poskytnou autentický prožitek z geometrie jeho architektonických struktur.

K výstavě vyšla také publikace, kterou bude možné po dobu konání výstavy zakoupit i v Domě umění. Výstava i publikace jsou výsledkem spolupráce Kabinetu architektury v Ostravě (Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec), Neumannových žáků a přímých spolupracovníků Zvi Heckera (ZHA Berlín) a Rafi Segala z Massachusettského technologického institutu (MIT) a spolupracovníků z Muzea architektury ve Vratislavi.

Alfred Neumann se narodil roku 1900 v židovské rodině ve Vídni, která se v roce 1910 přestěhovala do Brna. Zde studoval na německé stavitelské průmyslové škole, kde později působil jako asistent a po vzniku Československa nastoupil na Německou vysokou školu technickou. Roku 1922 byl přijat na vídeňskou akademii do ateliéru Petra Behrense. Kolem roku 1925 působil v Paříži, v letech 1928–1929 v Alžírsku a později krátce i v Jihoafrické republice. Počátkem roku 1945 byl deportován do koncentračního tábora Terezín. Podařilo se mu přežít a vrátil se do Brna. Po válce pracoval v Zemském studijním a plánovacím ústavu v Brně, kde se spolu s Bohuslavem Fuchsem a Emanuelem Hruškou podílel na regionálních plánech Československa, zejména na plánech obnovy „moravskoslezských zemí“. V roce 1947 reprezentoval Československo na šestém kongresu CIAM v anglickém Bridgwateru. Po nástupu komunismu emigroval do Izraele, kde se Neumannovy kvality projevily v největším měřítku – podílel se zde na urbanistickém plánování, vyučoval, založil vlastní ateliér. Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří například radnice ve městě Bat Jam nebo důstojnická škola v Micpe Ramon. V roce 1965 se přestěhoval do kanadského Quebecku, kde o tři roky později zemřel. Neumannovo jméno se objevuje v řadě zahraničních encyklopedií; kromě architektonických projektů a realizací v různých částech světa (Německu, Polsku, Rakousku, Alžírsku, Jihoafrické republice, Francii a Kanadě) je i autorem řady teoretických statí (např. L’humanisation de l’espace, 1956).

 Doprovodný program:

  1. 5., 9.30–15 h – Sympozium k poctě Alfreda Neumanna, vila Stiassni, program na stránkách Národního památkového ústavu
  2. 5., 17 h – komentovaná prohlídka s kurátorem Tadeášem Goryczkou
  3. 5., 20 h – komentovaná prohlídka s kurátorem Tadeášem Goryczkou v rámci Brněnské muzejní noci
  4. 6., 14–17 h – Zhuštění prostoru / workshop pro děti

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *