Artalk.cz

TZ: Miroslava Večeřová a Pavel Příkaský

Miroslava Večeřová a Pavel Příkaský / Antidote / GHMP: Colloredo-Mansfeldský palác / Praha / 27. 4. – 24. 6. 2018

Miroslava Večeřová, Pavel Příkaský: Antidote

Galerie hlavního města Prahy / Start Up
Colloredo-Mansfeldský palác, přízemí
Karlova 2, Praha 1
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin
Kurátorka: Jitka Hlaváčková

V rámci cyklu Galerie hlavního města Prahy pro mladé umělce – Start Up tentokrát představujeme autorskou dvojici, jíž tvoří Miroslava Večeřová a Pavel Příkaský. Jejich spolupráce se rozvíjí paralelně s individuální tvorbou autorů v samostatném seriálu společných výstavních projektů. Ty tvoří řetěz záznamů jejich vzájemného dialogu nad praktickými problémy vizuálního myšlení překonávajícího hranice uměleckých médií. Pro vzájemnou spolupráci obou umělců je typická proměnlivá forma instalace zahrnující vedle roviny obrazové také rovinu performativní a textovou. Finální forma instalace je výsledkem spojení dvou tvůrčích přístupů: fotografických, sochařských a performativních východisek u Miroslavy Večeřové a malířských řešení s prostorovými a instalačními postupy u Pavla Příkaského.

Oba autoři se zabývají otázkou potenciálu současného umělce v roli terapeuta patologických společenských stavů. Předmětem jejich „uměleckého výzkumu“ je naléhavý pocit úzkosti ze současné rychle se proměňující socio-kulturní situace a z matoucích fyziologických proměn našeho vnímání a myšlení, které jen těžko uchovává jasné rozlišení mezi hmotným a nehmotným, skutečným a virtuálním, fyzickým a imaginárním. Jejich předpoklady nepřímo vycházejí z nových biotechnologických výzkumů, které hmotu chápou zároveň jako energii i jako informaci o neustále se proměňujících vztazích v rámci organické soustavy (tkáně) všech živých i neživých entit.

V aktuální instalaci Antidote autoři v rovině umělecké metafory používají postupy současné medicíny, a to jak při stanovování „umělecké diagnózy“, tak při následné „léčbě“. Součástí ústředního videa jsou tak například záběry na přístroje magnetické rezonance. Vše se fyzicky odehrává v prostorách Národního ústavu duševního zdraví, jehož zaměstnanci nechali nečekanou uměleckou intervenci vstoupit do svého pracovního provozu s nebývalou ochotou. Ústřední metodou „umělecké terapie“ je zde autorská choreografie sestavená z odkazů na specifické druhy tělesných cvičení, zvláště na tzv. manipulativní terapii, založenou na napodobování zvířecích pohybů. V zájmu omezení působení škodlivých technologických vlivů na lidský či jiný živý druh a na současné prostředí obecně je na těla performerů i na zdi galerie aplikován antiseptický pigment. Vedle genciánové violeti, používané již v předcházejících instalacích, je to tentokrát tzv. pruská modř – chemická směs podávaná jako protilátka (antidotum) při otravě thaliem, což je silně toxický prvek, užívaný jako součást nových technologií (např. mobilních telefonů).

Miroslava Večeřová (*1985) absolvovala studium na pražské UMPRUM a na University of the Arts London, nyní žije v Londýně.
Pavel Příkaský (*1985) je absolventem AVU a působí v Praze.

Jitka Hlaváčková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *