Artalk.cz

NG vypisuje výběrové řízení na pozici ředitele Sbírky moderního a současného umění (1945 – současnost)

Národní galerie v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Sbírky moderního a současného umění (1945 – současnost) / Národní galerie v Praze / přihlášky do 31. 5. 2018

Národní galerie v Praze hledá komunikativní, strukturovanou osobnost se zkušenostmi s řízením početnějšího týmu a strategickým uvažováním, renomovaného specialistu na uvedené období s mezinárodními zkušenostmi, s vlastními kreativními podněty pro koncepci dlouhodobé prezentace sbírkových fondů a mezinárodně relevantní dramaturgii krátkodobých výstav.

Pracovní činnost:

 • Vytváření základních koncepčních materiálů týkajících se rozvoje sbírkové a vědeckovýzkumné činnosti
 • Realizace schválené sbírkové koncepce
 • Příprava dramaturgie krátkodobých výstavních projektů
 • Zajištění odborné spolupráce Sbírky na domácí i mezinárodní úrovni

Kvalifikační předpoklady:

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru dějiny umění (Ph.D.) nebo odpovídající vědecká kvalifikace
 • Vynikající znalosti výtvarného umění 2. poloviny 20. století a 21. století, zejména v regionu střední a středovýchodní Evropy
 • Muzejní praxe v oboru min. 5 let
 • Zásadní vědecké publikace a/nebo kurátorské aktivity s mezinárodním přesahem
 • Znalost anglického jazyka (úroveň C1) a minimálně jednoho dalšího světového jazyka (min. úroveň B2)
 • Silná osobnost s organizačními a řídícími schopnostmi

Nabízíme:

 • Plný pracovní úvazek
 • 5 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity (4 sick days, stravenky, profesní vzdělávání, služební mobilní telefon)
 • Atraktivní prostředí v prestižní muzejní a vědecké instituci a dynamickém týmu
 • Nástup: podzim 2018, popř. dle dohody

Přihláška do prvního kola VŘ musí obsahovat:

 • Motivační dopis v českém nebo anglickém jazyce
 • Koncepci rozvoje sbírkové činnosti v anglickém jazyce
 • Nástin programu krátkodobých výstav na následující 2 roky včetně publikačních výstupů a veřejných programů v anglickém jazyce (max. 5 stran A4, tj. 9000 znaků včetně mezer)
 • Životopis v českém nebo anglickém jazyce
 • Soupis publikační, vědeckovýzkumné a výstavní činnosti
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Organizace a termín VŘ:

Výběrové řízení bude vícekolové.

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na e-mail: hr@ngprague.cz nejpozději do 31. 5. 2018.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *