Artalk.cz

TS: Ján Triaška

Ján Triaška: Pozostatky / Kurátor: Omar Mirza / Dom umenia / Bratislava / Trvanie: 27. 4. – 27. 5. 2018

Názov výstavy: Pozostatky

Autor: Ján Triaška

Kurátor: Omar Mirza

Vernisáž: štvrtok 26. apríla 2018 o 18.00 hod.

Trvanie: 27. 4. – 27. 5. 2018

Miesto: Dom umenia, Námestie SNP 12, Bratislava

Web: www.domumeniabratislava.sk

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava Pozostatky v bratislavskom Dome umenia predstavuje výber diel Jána Triašku z rovnomenného voľného cyklu malieb vznikajúceho od roku 2016. Vo svojich obrazoch autor hľadá pozostatky estetiky minulosti v súčasnosti, keď sa vytrácajú duchovné hodnoty a nahrádzajú ich hodnoty materiálne, silnejúca militantnosť, dehumanizácia a extrémistické názory.

Ján Triaška mixuje citáty z obrazov starých majstrov s popkultúrnymi odkazmi, čím vytvára nové a nečakané spojenia. Na jeho maľbách nie je výrazný iba kontrast farieb či tvarov, ale aj obsahový protiklad umelého a živého, človeka a prírody, vojny a slobody.

Na rozmerných plátnach sa v dynamických kompozíciách stretávajú fragmenty barokových anjelikov s banálnymi predmetmi (pneumatikami, počítačmi, zvyškami jedál) reprezentujúcimi súčasnú konzumnú spoločnosť. Ruky sa lačno načahujú po lákavých zbraniach, symbolizujúcich archetypálnu ľudskú túžbu po boji, dobývaní a podmanení si prírody, nerastných surovín, ale aj majetku a slobody ostatných ľudí. Krehkosť a komplexnosť motýľov, hmyzu a vegetácie koliduje s mrazivo efektívnou jednoduchosťou dizajnu zbraní a bujarou farebnosťou klamlivých reklám na lepší život. Naša schopnosť vnímania estetiky minulých storočí, jej foriem i obsahov sa vytráca. Čo nám teda ešte ostalo?

Na výstave môžete premiérovo zhliadnuť aj obraz, na ktorom s Jánom Triaškom spolupracovali traja výrazní slovenskí výtvarníci – Ivan Csudai, Erik Binder a Matej Fabian. Každý z nich svojským spôsobom uchopil v dejinách umenia obľúbený biblický námet Salomé s hlavou Jána Krstiteľa.

Symbolickým úvodným a záverečným pozdravom pre návštevníkov výstavy sú dve monumentálne site-specific nástenné maľby s motívmi ľudských rúk. V použitých známych gestách sa spája vizualita sveta umenia s populárnou kultúrou a aktuálnou spoločensko-politickou situáciou.

Omar Mirza

Ján Triaška (*1977 Nový Sad, Srbsko) študoval v rokoch 1996 – 1999 maľbu na Akadémii umenia v Novom Sade. V roku 2003 absolvoval magisterské štúdium na Katedre maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 2007 obhájil doktorát a v roku 2017 sa habilitoval. Pôsobí ako vedúci Katedry maľby na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Žije a pracuje v Bratislave.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *