Artalk.cz

TS: Jaroslav Kyša

Jaroslav Kyša – We see objects around us because of the light they create / Kurátor výstavy: Erik Vilím / šopa gallery / Košice / Výstava potrvá od 18. apríla do 31. mája 2018

 

Jaroslav Kyša − We see objects around us because of the light they create

Kurátor: Erik Vilím
Otvorenie výstavy: 17. 4. 2018 o 19.00 hod.
Trvanie výstavy: 17. 4. – 31. 5. 2018
Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice

 

Na počiatku všetkého je udalosť, konanie, gesto, ktoré predurčuje všetko ďalšie, presahuje z minulosti do budúcnosti, zrkadlí sa do prítomnosti. Čas obrusuje presné kontúry tohto pôvodného gesta, abstrahuje ho, deformuje, spriesvitňuje ho – necháva ho napospas interpretačných kolonizátorov. Neexistujú fakty, iba interpretácie, znelá slávna veta Friedricha Nietzscheho.

Ľudstvo využívalo k uchovávaniu minulosti mytológiu, rituál a neskôr umenie. Proces sekularizácie oslabil úlohu mytológie a rituálu v konzervovaní povedomia o uplynulých činoch, vedomie minulosti sa presunulo do vedy (historiografia) a do umenia. Umelecké artefakty vďaka svojej mediálnej povahe umožňujú projekciu – či presnejšie kryštalizáciu (Pierre Nora) – našej kolektívnej pamäti signifikantným spôsobom. Hmote náleží schopnosť pamätať si, zastaviť a reprezentovať to, čo je trvajúce – vedomie minulosti. Inšpirujúc sa Marshallom McLuhanom, pamäť diela je extenziou našej pamäti ako mentálneho fenoménu. Obsah kolektívnej či historickej pamäti, formulovaný či zhmotnený v určitom médiu, nám nie je daný bezprostredne, ako nahý, v akomsi laboratórnom sémantickom vákuu, ktoré by umožňovalo jeho absolútne poznanie – vyžaduje si interpretáciu, proces poznávania. Tento samotný akt interpretácie má svoj metaforický ekvivalent − svetlo, ktoré odkrýva neznáme, oddeľuje poznané od nepoznaného, ktoré kreuje a modeluje významové konštrukcie, buduje nové siete, vzťahy a súvislosti.

Každé nové materializovanie historického konania či jeho persóny vrství umeleckým procesom nové informácie, aktualizuje ho, posúva jeho morálny a etický odkaz − každá nová interpretácia (či už historická, alebo umelecká) je súčasne viazaná aktuálnym miestom a z nej plynúcou perspektívou interpreta.

Výstava Jaroslava Kyšu (1981) We see objects around us because the light they create predznamenáva  posun v jeho tvorbe, ako aj v poetike jeho myslenia. Pohyb je v smere od reflexie konkrétnych historických udalostí a lokálnej kolektívnej pamäti k hľadaniu hlbších univerzálnych súvislostí. Autor tu prezentuje interaktívnu a technologicky náročnú site-specific inštaláciu, v ktorej zachováva − a súčasne aj rozširuje − jemu vlastné strategické postupy. Jedným z nich je aj schopnosť vyťažiť z nepatrného odchýlenia od reality silný metaforický a polysémantický obsah. Tak sa sochárske stojany menia na nepatrný, ale vo svojom vnútri zložitý mechanizmus (akúsi manufaktúru), ktorý diváka vyzýva k účasti na sochárskom modelovaní pôvodného objektu podľa jeho kópie. Prítomnosť diváka/performera je tu, podobne ako v iných dielach, kľúčová. Obdobné odchýlenie nastáva aj v druhej časti prezentovanej práce – v LCD fóliách na oknách galérie, ktoré rozkladajú svetlo na tri základné farby a významovo tak dopĺňajú celú inštaláciu.


Jaroslav Kyša (1981) patrí do mladej generácie autorov, ktorí sú dnes už etablovaní a výstavne aktívni na domácej a zahraničnej umeleckej scéne. Vyštudoval Ateliér slobodnej kreativity 3D (J. Bartusz) na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Zúčastnil sa viacerých rezidencií (Halle 14, Leipzig, Nemecko; Brooklyn Langer residency, New York, USA; Keret House, Varšava, Poľsko). Už počas svojej rannej umeleckej kariéry získal nemeckú cenu Szpilman Award. Sochárske, intermediálne a performatívne práce Jaroslava Kyšu sa dnes stali neodmysliteľnou súčasťou dôležitých kurátorských výstavných projektov s domácim, ale aj medzinárodným významom (A je tu zas? Slovenský štát v súčasnom umení, kurátori Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová, Nina Vrbanová, 2016 – 2017, Kunsthalle Bratislava; Globálna kontrola a cenzúra, kurátori Bernhard Serexhe, Lívia Nolasco-Rózsás, 2017, Nová synagóga, Žilina; Konstruktivní lyrika, kurátorka Maria Janušová, GAMP, Plzeň).

Erik Vilím

 


Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

fb event: https://www.facebook.com/events/1622395387808107/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *