Artalk.cz

denní tisk 11. 4. 2018

Blanka Frajerová v Lidových novinách hodnotí aktuální výstavu děl Jana Zrzavého v Museu Kampa. V článku upozorňuje na obrazy, které představují autorovu typickou polohu a styl, i na obrazy, které se z jeho tvorby vymykají (například Princezna s drakem, Zasněná a Krajina). Také zmiňuje, že v Museu Kampa probíhá souběžně výstava Pravoslava Sováka, který se s Janem Zrzavým krátce pracovně setkal na konci 40. let na katedře výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci.

Monika Zavřelová upozorňuje čtenáře Mladé fronty DNES na výstavu Mata Collishawa v Galerii Rudolfinum. Collishaw patřil společně s například Damienem Hirstem a Abigail Laneovou do skupiny Young British Artists, kteří si kladli za cíl skrze svou tvorbu pohoršovat a šokovat publikum. Nejstěžejnější součástí výstavy v Rudolfinu je podle organizátorů Deliverance, dílo inspirované teroristickým útokem na školu v Beslanu.

Policie prošetřuje trestní oznámení, podle kterého se měl Milan Knížák skrze svá díla dopustit šíření dětské pornografie, informuje Rudolf Voleman v deníku Právo. Trestní oznámení na Knížáka podala jedna z návštěvnic výstavy Žít jinak v Galerii umění v Karlových Varech, Oksana Gunterová. Knížák se hájí tím, že díla, která návštěvnici pohoršila, byla od svého vzniku v 90. letech již mnohokrát vystavena i publikována, a jejich vyzněním má být čistota a jemnost dítěte, nikoliv pornografie.

Proměnou bývalých městských lázní v Liberci na prostory Oblastí galerie se zabývá článek v příloze Mladé fronty DNES Doma. Architektura budovy městských lázní v sobě kombinuje prvky secese a historismu, její interiéry jsou pak bohatě zdobené uměleckořemeslnými pracemi. Svému účelu sloužily lázně od 19. století do roku 1990, kdy přišlo dlouhé období častého střídání majitelů a chátrání. V roce 2005 získalo stavbu město Liberec, přestavby se ale budova dočkala až v letech 2013 – 2014.

Zastupitelstvo Pardubického kraje by mělo v příštím týdnu schválit nákup části Winternitzových mlýnů pro vybudování budoucího sídla Východočeské galerie. Znalecký posudek odhadl hodnotu prodávané budovy na 23,3 milionu korun, město se s majitelem mlýnů, architektem Lukášem Smetanou, dohodlo na ceně 22,5 milionu. „Vybudování galerie moderního umění v prostorách historické industriální architektury je pro Pardubický kraj velkou výzvou a zároveň unikátní příležitostí o to více, že jednáme o objektu z dílny Josefa Gočára, jehož stavby patří k vrcholům české moderní architektury.“ uvedla předsedkyně krajského Výboru pro kulturu a památkovou péči Magda Křivanová.