Artalk.cz

10. 4. 2018 / Finisáž výstavy Mám rada pozornosť

Finisáž výstavy Mám rada pozornosť / Performatívna recenzia výstavy / Ivana Komanická /  Stredoslovenská galéria / Pretórium / Banská Bystrica / 10. 4. 2018 o 17:00 h

 

Finisáž výstavy Mám rada pozornosť
Performatívna recenzia výstavy / Ivana Komanická
Srdečne Vás pozývame na

finisáž výstavy Mám rada pozornosť
Performatívna recenzia výstavy

s teoretičkou a filozofkou umenia Ivanou Komanickou. Finisáž sa uskutoční v utorok 10. apríla 2018 o 17.00 hod. v Pretóriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici.

MÁM RADA POZORNOSŤ – PERFORMATÍVNA RECENZIA
Tradičný žáner recenzie je spojený s pomalým médiom knihy a literárneho publika viazaného na komunitu expertov, a s otázkou ako s tým pracovať v ére instantnej všadeprítomnej rýchlostnej komunikácie, marketingovej prezentácie a deklarovanej otvorenosti. Kolaboratívny model, ktorý kladie dôraz na proces a dialóg, je súčasne druhom kritiky vnútorného monológu a klasických inštitúcií. Performatívna recenzia je pokusom cez narcistické vystavenie ukázať, čo všetko atakuje/vstupuje do našej postmodernej schizofrenickej pozornosti.

IVANA KOMANICKÁ
Teoretička a filozofka umenia sa vo svojej publikačnej a kurátorskej činnosti v poslednom čase zaoberá témami kultúrneho kapitalizmu a kreativity a toho, čo zostáva z umenia v epoche všeobecnej komunikácie. Texty – 365 dní Európskeho hlavného mesta kultúry (2014), Kreatívna Európa. Kto ju potrebuje? (2013) séria výstav Nová skutočnosť (od 2016), Still not it (2015). Vo svojej nedokončenej performance/prednáške v rámci výstavy NO GO NO REPLY (2017) nástojila na potvrdení konzervatívneho formátu kritického premýšľania, ktorý oproti prezentácii nie je obmedzovaný mediálnymi kritériami – časom, či potrebou zrozumiteľnosti a pokúšala sa ukázať ako kolaboratívny model v umení zasahuje spätne aj umelecké akadémie a poznamenáva ideu vzdelania na zodpovedanie spoločensky prípustných prípadne politicky zrešeršovaných tém.
Ivana Komanická

MÁM RADA POZORNOSŤ
Výstava Mám rada pozornosť je výsledkom umeleckého výskumu, ktorý pracuje s priestorom budovy Pretória SSG v Banskej Bystrici. Zaoberá sa umeleckou a teoretickou reflexiou historickej budovy a myšlienkou otvorenosti galerijnej inštitúcie, ktorá v nej v súčasnosti pôsobí. Výstava venovaná Pretóriu vychádza z iniciatívy výtvarníčky Lucie Luptákovej, ktorá sa reflexiou tohto priestoru zaoberá už niekoľko rokov a ktorá spoločne s kurátorkou Zuzanou L. Majlingovou k participácii na projekte prizvala ďalších hostí: Janu Kapelovú, Mateja Gavulu a Oldřicha Morysa.

PRETÓRIUM, pôvodne renesančná radnica, bolo postavené po r. 1500 a je významnou historicko-architektonickou pamiatkou umiestnenou v stredovekom hradnom areáli mesta. Budova prešla dlhým architektonickým vývojom, viacerými stavebnými etapami a mnohými zmenami funkcií. V novšej histórii tu sídlila rímskokatolícka škola či prvá expozícia Múzea SNP. Od roku 1970 slúži Pretórium ako výstavný priestor galérie.

Tešíme sa na vašu návštevu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *