Artalk.cz

TS: Start and Finish

Start and FinishUvažovanie o kultúre založenej na projektoch / Účastníci: Dominika Belanská & Mads Floor Andersen, Claudiu Cobilanschi, Lucia Gavulová, Jana Kapelová, Mira Keratová, kpD (kleines postfordistisches Drama / small postfordist Drama – Brigitta Kuster, Isabell Lorey, Marion von Osten, Katja Reichard), Jaroslav Kyša, Petr Mezihorák, Adam Novota, Kristína Országhová, Zuzana Révészová, Péter Szabó & Teri Szűcs, Jeff Warren & Caroline Woolard a ďalší / Koncepcia: Judit Angel / tranzit.sk / Bratislava / trvanie výstavy: 5. 4. – 14. 7. 2018

Start and FinishUvažovanie o kultúre založenej na projektoch

Účastníci:
Dominika Belanská & Mads Floor Andersen, Claudiu Cobilanschi, Lucia Gavulová, Jana Kapelová, Mira Keratová, kpD (kleines postfordistisches Drama / small postfordist Drama – Brigitta Kuster, Isabell Lorey, Marion von Osten, Katja Reichard), Jaroslav Kyša, Petr Mezihorák, Adam Novota, Kristína Országhová, Zuzana Révészová, Péter Szabó & Teri Szűcs, Jeff Warren & Caroline Woolard a ďalší

Koncepcia:
Judit Angel

Tím:
Judit Angel, Petra Balíková, Eliška Mazalanová
Architektúra výstavy:
Michael Hieslmair & Michael Zinganel

Vernisáž: 5. apríla, 2018 o 19:00

Adresa: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava
Otvorené: streda – piatok 14:00 – 19:00, sobota 13:00-18:00

Výstava Start and Finish sa zamýšľa nad ekonómiou súčasnej kultúry založenou na projektoch, v ktorej inštitúcie a kultúrni producenti pracujú od projektu k projektu ale i na rôznych projektoch zároveň. Ako konštatujú teoretici Bojana Kunst a Boris Groys, projekt predstavuje silne rozporuplný model súčasnej výroby. Otvára síce množstvo možností, uzatvára sa však nevyhnutným termínom odovzdania, deadlineom. Žiadny plnohodnotný úspech sa nikdy nedostaví; ide len o konštantné začínanie odznova v rôznych formátoch. Pracovať na projekte znamená vzdať sa prítomnosti v prospech budúcnosti, žiť v paralelných časoch, odtrhnutá od časovosti každodenného života v komunite. Práca založená na projektoch často súvisí so sebarealizáciou, takže sa v nej často neoddeľuje práca od života. K zdanlivému úspechu projektu dochádza za cenu voľne rozvíjanej kreativity, komplexného výskumu, vytrvalosti v čase a priestore, súkromného života a ľudských vzťahov.

Výstava si kladie za cieľ ponúknuť rozšírený rámec pre skúmanie podmienok a kontextu dnešnej umeleckej tvorby ale i fungovania a role umeleckých inštitúcií. V rámci programu tranzit.sk predstavuje interval koncentrácie, výskumu a pravidelného zdieľania poznania a skúseností s druhými. Na podrobnejšiu reflexiu navrhuje nasledovné témy:

– súčasný význam „nového inštitucionalizmu“, trendu, ktorého cieľom bolo zvnútra premeniť prevádzku umeleckých inštitúcií, prítomného od polovice deväťdesiatych rokov až do polovice nultých rokov na pozadí úpadku sociálneho štátu;
– vzťah medzi umením a neoliberálnou ekonomikou, medzi umením a prácou, prekérnosťou a prekarizáciou s ohľadom na slovenskú výtvarnú scénu a medzinárodné príklady;
– potenciál kolektívnych platforiem a rozvoja a užívania obecných statkov (commons) pri vývoji nových foriem výroby a spoločenského styku, ako aj rola, ktorú by umenie a umelecké inštitúcie mohli zohrať v tomto procese.

Po dobu trvania výstavy sa priestor tranzit.sk stane pracovňou, kde sa prepájajú funkcie výstavného priestoru a knižnice, prezentácia umenia a vzdelávanie sa manifestuje prostredníctvom výskumu, spoločných čítaní, verejných diskusií a komunitných podujatí. Pôvodné rozdelenie priestoru na výstavnú a administratívnu časť nahradí priestorová skladba umožňujúca spoločné učenie sa a socializovanie.

Hoci je Start and Finish tak isto projektom, predpokladáme, že jeho kolektívny a otvorený charakter nám, účastníkom i publiku, poskytne, ak nie aj konečný výsledok, nadobudneme prostredníctvom neho nové náhľady, vedomosti a nástroje, pomocou ktorých sa budeme môcť posunúť ďalej.

Výstave Start and Finish predchádzal ako jeho úvodná časť program For the Time Being, kurátorsky pripravený Eliškou Mazalanovou, ktorý tvorili performancie Maji Štefančíkovej a Zuzany Žabkovej.

Za spoluprácu ďakujeme:
Roman Bicek, Nataša Húsková, Zsófia Kókai, Zsuzsa László, Eszter Lázár, Anna Sopková, Eszter Szakács, Krisztina Szipőcs, Katalin Timár, Krisztina Üveges

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Ďakujeme za podporu Rumunskému kultúrnemu inštitútu v Bukurešti.