Artalk.cz

TZ: Společné prohlášení tranzit.cz a display, sdružení pro kolektivní praxi o rozdělení tranzitdisplay

Společné prohlášení tranzit.cz a display, sdružení pro kolektivní praxi o rozdělení tranzitdisplay / Praha / 1. 4. 2018

Po jedenácti letech plodné a tvůrčí spolupráce oznamujeme, že tranzit a display budou nadále pokračovat ve svých aktivitách odděleně s názvy tranzit.cz a display, sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, společný projekt tranzitdisplay tímto ukončil svoji činnost.

Galerie Display byla založena v roce 2001 jako jedna z prvních nezávislých galerií a přinášela na pražskou kulturní scénu zájem o mezinárodní umělecké dění a jeho společenské přesahy. Sdružení tranzit.cz vzniklo v roce 2002 s cílem vytvořit institucionální uspořádání, jehož prostřednictvím by současná kultura mohla kriticky nahrazovat stereotypní vzorec identit, estetik, ekonomických forem a historií. V roce 2007 se obě sdružení spojila, aby vytvořila nový typ instituce, tranzitdisplay. Ten byl orientovaný na společenské a politické přesahy umělecké praxe. tranzitdisplay po dobu své existence organizoval desítky samostatných výstav výrazných mezinárodních umělců a experimentálních kurátorských projektů. Součástí programu byl také doprovodný program, v rámci kterého se uskutečnily stovky přednášek, diskuzí a sympózií. Rozšířený program zahrnoval také aktivity mimo prostor galerie, mezinárodní výzkumně-umělecké projekty, a také Monument transformace, zaměřený na uchopení společenských změn v postkomunistickém prostoru. S radostí oznamujeme, že společná minulost obohatila obě sdružení a precizovala budoucí programy tranzitu i displaye. Organizace zůstávají v úzkém družebním kontaktu, nastal však čas pro novou éru a realizaci samostatných aktivit.

Prostor tranzitdisplay (Dittrichova 9, Praha 2) přechází pod hlavičku display, sdružení pro výzkum a kolektivní praxi. To zde realizuje celoroční kontinuální výstavní, experimentální a diskurzivní program zaměřený na aktuální angažovanou, emancipační politiku v širším uměleckém poli.

Také tranzit.cz, zůstává ve stejné ulici, ale na adrese své produkční kanceláře (Dittrichova 13, Praha 2) a v budoucnu se promění v novou platformu zaměřenou na organizaci velké pravidelně konané mezinárodní výstavy současného umění, která se poprvé uskuteční v roce 2020.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *