Artalk.cz

TZ: Vladimír Škoda

Vladimír Škoda / Harmonices Mundi – Johannes Kepler / kurátorka: Magdalena Juříková / GHMP: zámek Troja / Praha / 28. 3. – 4. 11. 2018

Vladimír Škoda: Harmonices Mundi – Johannes Kepler

Galerie hlavního města Prahy
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7
28. 3. – 4. 11. 2018
Otevřeno: út–čt, so–ne 10–18 hod / pá 13–18 hod, zahrady do 19 hod
Kurátorka: Magdalena Juříková

Vladimír Škoda vystavuje v Praze na dvou místech zároveň: v Muzeu Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkové a také s otevřením nové sezóny na Zámku Troja. Oba projekty se koncepčně liší a zároveň vytvářejí zajímavou synergii. Zatímco na Kampě se setkáváme s širokým retrospektivním záběrem jeho díla, v Troji se jedná o interakci s interiérem, který se dle našich předchozích zkušeností bez odporu snoubí s minimalistickými a geometrickými formami a vytváří díky silnému kontrastu skvělé prostředí pro sochařská díla tohoto ražení.

Vladimír Škoda je naturalizovaný Francouz. Z Československa odešel v roce 1968 v touze věnovat se umění a zbavit se pocitu nesvobody. Nezbavil se však utkvělé vzpomínky na genia loci, který vyzařoval Dům U Francouzské koruny, v němž působil Johannes Kepler. On a posléze i další z věhlasných astronomů minulosti se stali jeho celoživotní inspirací.

Vyučil se u soustruhu a toto „aristokratické“ a matematicky přesné řemeslo jej dokonale připravilo pro jeho příští uměleckou dráhu. Osudové setkání s francouzským sochařem Césarem Baldaccinim na pařížské Akademii výtvarných umění zanedlouho dovršilo jeho hledání sochařského výrazu.

Kov pak jako mnohotvárný materiál dominoval v jeho práci v nejrůznějších podobách. Dnes se Vladimír Škoda přesunul od kovářské výhně, kladiv a bucharů k mnohem sofistikovanějším technikám zpracování kovu a sférické tvary dovedl k dokonalosti. Nerez, měď a bronz jsou nejfrekventovanější a jejich povrch pak dál zpracovává pískováním, patinováním nebo gravurou. Témata jeho prací jsou stále úzce svázaná s Keplerovými teoriemi a s myšlenkami matematiků a astronomů, kteří jej fascinují neutuchající snahou popsat zákony fungování vesmíru a naší pozice v něm. K tomu používá právě tvaru koule a kruhu, které si ztotožňujeme s planetárním systémem a které jsou zároveň symbolem nekonečna.

Harmonices Mundi je Keplerova rozsáhlá práce z roku 1619, která vedle souzvuku v hudbě, astrologii a dalších oblastech pojednává také v jedné z pěti kapitol o harmonii v pohybu planet. Tento titul převzatý od Škodova oblíbeného učence přiléhavě pojmenovává jeho vlastní celoživotní úsilí, které směřuje k harmonii a čistotě tvarů a precizní definici jejich vzájemných vztahů. Zrcadlící plochy sfér a elipsoidů pak vytvářejí optickou hru s okolním prostorem. Fresky a štuky zámeckých stropů se vzdalují, přibližují nebo mizí v závislosti na místě našeho pozorování. Setkávají se tu dva jindy nespojitelné světy a historické a mýtické výjevy nástropních maleb jsou uchváceny magickou hloubkou zrcadel jako gravitačním polem.

Magdalena Juříková

Záštitu nad výstavou převzal pan Luc Lévy, ředitel Francouzského institutu v Praze

Kurátorka výstavy: Magdalena Juříková
Grafické řešení: Jiří Příhoda
Redakce textů a anglický překlad: Vladimíra Šefranka Žáková
Koordinace: Renáta Leroy-Vávrová
Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová
PR a marketing, vedoucí: Michaela Vrchotová
Vzdělávací programy, vedoucí: Lucie Haškovcová

Mediální partneři: Art&Antiques, Art for Good, ArtMap, Český rozhlas, Expres FM, Prague Events Calendar, protisedi.cz, Radio 1, XANTYPA

Vstupné: 120 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)

Kontakt pro novináře: Michaela Vrchotová, 725 818 721, vrchotova@ghmp.cz
Další informace:
www.ghmp.cz

Výstava Vladimíra Škody MYSTERIUM COSMOGRAPHICUM – Johannes Kepler byla zahájena dne 19. března 2018 Museu Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových a potrvá do 3. června 2018.

Doprovodný program k výstavě:

Sobotní výtvarné workshopy
Eko-ateliér v oranžerii Zámku Troja

so 30. 6. 2018, 13:00–18:00, Hry s odrazy
so 14. 7. 2018, 13:00–18:00, Od atomu k vesmíru
so 22. 9. 2018, 13:00–18:00, Zrcadlení prostoru

Východiskem výtvarných reakcí se stanou autorovy abstraktní formy, které jsou inspirovány především kosmickými tělesy a s nimi souvisejícími teoriemi a zákony Johannese Keplera. Dokonalý tvar koule, zrcadlící okolní prostor, se stane hlavním prostředkem pro vytvoření drobných i rozměrných soch, objektů a instalací. Zaměříme se také na tvorbu ve stylu land artu a site-specific. Během konání workshopů budou výsledná díla dočasně a krátkodobě instalována do vybraných míst v zahradě. Navážeme na materiály, které autor nejčastěji využívá, tedy nerez, měď a bronz. Objekty budeme sestavovat z koulí se zlatým a stříbrným povrchem, umožňujícím reflexi okolního prostředí. Budeme se zabývat ztvárněním mikro i makro světů – atomů, molekul a také planet, nacházejících se nejen v naší sluneční soustavě, ale i neznámých vesmírných těles a hvězd. Kromě vytváření reálných skulptur budou moci návštěvníci do reprodukcí fotografií interiéru i exteriéru zámku navrhnout formou skic prostorové realizace koncipované přímo pro daný prostor. V rámci prohlídek upozorníme i na barokní sochy ze schodiště Tartar, kde jsou mnozí zobrazení antičtí bohové nositeli jmen planet (Jupiter, Mars, Pluto, Neptun, Merkur). K výstavě se budou realizovat i speciální haptické výtvarné dílny určené pro nevidomé a slabozraké návštěvníky a celodenní výtvarné dílny pro širokou veřejnost, a to kontinuálně během letních prázdnin.

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory
Eko-ateliér v oranžerii Zámku Troja

pá 13. 7. 2018, 15:00 – 18:00, Stvořený svět v objektu I.
ne 15. 7. 2018, 15:00 – 18:00, Stvořený svět v objektu II.
pá 24. 8. 2018, 15:00 – 18:00, Abstraktní formy versus geometrie I.
ne 26. 8. 2018, 15:00 – 18:00, Abstraktní formy versus geometrie II.
ne 24. 6. 2018, 13:00 – 18:00, Zahradní slavnost I.
ne 22. 7. 2018, 13:00 – 18:00, Zahradní slavnost II.

Interaktivní workshopy budou reagovat na principy tvůrčí práce Vladimíra Škody. Budeme se soustředit na inspirační zdroje autora, kterými jsou vesmír, koule jako dokonalý tvar a geometrické formy. Během realizace budeme řešit hranice abstrakce a geometrie, prostorové plány a vnitřní versus vnější svět. Zaměříme se na sestavování objektů i na práci s perspektivou a obrazem. V rámci první série dílen se budeme pohybovat v rovině objektového umění a land artu. Ve druhé sérii dílen se budeme koncentrovat na výtvarné experimenty s povrchem a tvarem koule. Tématem závěrečného setkání se stane zahradní slavnost, která se odehraje za doprovodu živé hudby. Výtvarné dílny budou probíhat v zahradě nebo v eko-ateliéru Zámku Troja.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *