Artalk.cz

TS: Vladimír Ossif

Vladimír Ossif: my man is married but not to me / Zahorian & Van Espen / Bratislava / trvanie výstavy: 22. 3. – 3. 5. 2018

 

Vladimír Ossif / my man is married but not to me

vernisáž: 22. 3. 2018, 18. – 20. hod.

trvanie výstavy do 3. 5. 2018

ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava, Mierová 7

Vladimír Ossif je maliar, ktorý ostáva verný voľnej geometrickej abstrakcii. Pri pohľade na jeho živé pulzujúce obrazy nám napadá, že autorove častá zmena životného prostredia, je preňho nielen stále novým zdrojom inšpirácie, ale i duchovnou očistou. Vladimír Ossif sám o sebe tvrdí, že rád mení mies- ta, kde žije, dodáva mu to potrebnú energiu pre tvorbu. Obrazy podľa neho nesú stopy života. Príznačným pre dielo sa tak stáva práve pohyb. Motívy na obrazoch pôsobia ako explózia, jednotlivé tvary do seba narážajú, prekrývajú sa, dostávajú sa do vzájomných konfrontácií, tie v niektorých prí- padoch maliar neguje jedným výrazným gestom štetca. Popri tom sa však v jeho tvorbe objavujú i kompozície, ktoré pôsobia omnoho pokojnejšie, menej napäto. Tu sa geometrické tvary navzájom rešpektujú, nezasahujú do svojho teritória.

Svojim výtvarným jazykom, špecifickým systémom znakov, autor komunikuje to, čo je len ťažko vyjad- riť slovami. Každým ďalším dielom sa maliar akoby posúval hlbšie v hľadaní určitej podstaty. Ludwig Wittgenstein, známy mysliteľ dvadsiateho storočia, raz napísal: ,,O tom, o čom sa nemožno rozprávať, musíme mlčať“. Tam, kde už slová nestačia, napovie viac ticho. Tu však hovorí maľba.

Jednotlivé motívy sa preskupujú nielen v rámci jedného, ale i viacerých obrazov, preto sa naše pole recepcie v dekódovaní obsahu prirodzene rozširuje. Hoci obrazy recepčne fungujú aj samé osebe, pri čítaní diela vystupuje kontinuita celého autorovho diela. V poradí tretia samostatná výstava Vladimíra Ossifa (posledná v roku 2015) v Zahorian & Van Espen gallery s názvom “my man is married but not to me“ prináša pohľad na Ossifovu aktuálnu tvorbu.

Vladimír Ossif študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, neskôr v Paríži na Ecole National Superieure des Arts Decoratifs. Pravidelne vystavuje na samostatných i skupinových výstavách doma i vo svete (zo sólových projektov spomeňme galérie BronxArtSpace, New York, USA, Rödl&Partner Gallery, Nürnberg, Germany, PPM Ventures in München, Germany, Gallery Henry in Pau, France, City gallery, Opole, Poland).

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *