Artalk.cz

TZ: Kateřina Šedá nabízí v Českém Krumlově práci snů: normální život na plný úvazek

Kateřina Šedá nabízí v Českém Krumlově práci snů: normální život na plný úvazek / Národní galerie v Praze / Praha / 20. 3. 2018

Česko-Slovenský výstavní pavilon na 16. mezinárodním bienále architektury v Benátkách 2018 se v rámci projektu Kateřiny Šedé promění v sídlo fiktivní společnosti UNES-CO. Jejím cílem je řešení absence „normálního života“ v centrech turisticky oblíbených měst. Šedá zvítězila v soutěži pořádané Národní galerií v Praze.

„Domy, ve kterých nikdo nežije. Obchody, které nikdo nepotřebuje. Ulice, kde se lidé nepotkávají, ale vzájemně vyhýbají. Taková může být charakteristika sociálně vyloučených lokalit, ale i nejkrásnějších měst světa zapsaných na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Podobnost, na první pohled diametrálně odlišných míst, mě inspirovala k projektu, který upozorňuje na růst turismu a s tím související problémy,“ říká Kateřina Šedá.

Hlavními aktéry uměleckého projektu jsou Benátky a Český Krumlov – města, kterých se vylidňování center měst a stěhování obyvatel do jejich okrajových částí bezprostředně dotýká.

Autorkou stvořená fiktivní firma UNES-CO se pokusí zvrátit tento trend postupným „zateplováním“ historických center. V Českém Krumlově dojde prostřednictvím několika domů a bytů k návratu „normálních“ obyvatel, kteří budou v centru tři měsíce žít a vykonávat mimo turistické lokality běžné činnosti. Společnost UNES-CO jim za to nabídne nejen ubytování zdarma, ale především mzdu za provozování „normálního života“ v centru města.

V Česko-Slovenském pavilonu v Benátkách pak vznikne sídlo firmy UNES-CO. Na recepci firmy bude možné nahlédnout do katalogu s nabídkou normálních činností a uvnitř pavilonu sledovat přímý přenos z Českého Krumlova, kde bude probíhat testování procesu „zateplování“.

Cílem Kateřiny Šedé není pouze upozornit na popsaný fenomén, ale především přinést do postižených míst konkrétní řešení. Důležitou složkou projektu je i samotný návštěvník města. „Mým cílem není turismus pouze kritizovat, ale přijít na způsob, jak cizince zastavit a dát mu na chvíli možnost stát se místním. Pohled z očí do očí – to je klíč, jak vyloučenou lokalitu proměnit ve společné místo,“ dodává Kateřina Šedá.

Český Krumlov je prvním městem na seznamu společnosti UNES-CO, které se rozhodlo projekt finančně podpořit a aktivně se na něm podílet. Kurátorský koncept 16. bienále architektury v Benátkách zdůrazňuje velkorysost ducha a lidskost architektury. Freespace, podle slov hlavních kurátorek, vybízí k přehodnocení myšlenkových postupů a nalezení nových pohledů na svět, což je základní podstatou práce Kateřiny Šedé.

Kateřina Šedá (1977) dlouhodobě využívá jako prostředek své umělecké tvorby sociální architekturu. Roky pracuje se skupinami obyvatel v různých lokalitách. Ve svých projektech se snaží dosáhnout pozitivního posunu situace tak, aby řešení takzvaně zespoda přineslo změnu, zůstalo funkční a dále se rozvíjelo i bez dalších zásahů umělkyně.

Kateřina Šedá: UNES-CO

Místo konání: Česko-Slovenský výstavní pavilon na 16. mezinárodním bienále architektury v Benátkách 2018
Termín: 26. 5. – 25. 11. 2018

Organizátor: Národní galerie v Praze
Autor: Kateřina Šedá
Komisař Česko-Slovenského pavilonu: Adam Budak
Kurátorky: Kateřina Šedá, Hana Jirmusová Lazarowitz

www.unes-co.cz
www.labiennale.org/en/architecture/2018

Práce snů přímo v srdci Českého Krumlova!

Máte rádi výzvy? Nebojíte se zkoušet nové věci? Ničí Vás stereotyp? Pak hledáme právě Vás!

Pro nový projekt Kateřiny Šedé hledáme rodiny i jednotlivce, kteří dokážou provozovat normální život v ulicích města, které ovládá především turismus.

Nabízíme mzdu za viditelné provozování normálního života, služební byt v centru Českého Krumlova a hlavně měsíc, ve kterém se rozhodně nebudete nudit.

Přihlásit se můžete pomocí online formuláře do 20. dubna 2018 na webu projektu: www.unes-co.cz.

16. mezinárodní bienále architektury v Benátkách 2018 s tématem FREESPACE

Freespace vyjadřuje velkorysost ducha a smysl lidskosti jakožto centrální funkce architektury, soustředí se na kvality prostoru jako takového.

Freespace se zaměřuje na schopnost architektury poskytovat neomezené a nečekané dary prostoru těm, kdo ho užívají, a na její moc plnit nevyřčená přání cizích lidí.

Freespace oslavuje možnosti architektury objevovat další nepředvídané zdroje velkorysosti v každém projektu – dokonce i v nejosobnějších, nejistých, exkluzivních či komerčně omezených podmínkách.

Freespace je příležitostí vyzdvihnout přirozené dary světla – slunečního i měsíčního, vzduchu, gravitace, materiálů – přírodních i lidmi vytvořených zdrojů.

Freespace vybízí k přehodnocení myšlenkových postupů, nalezení nových pohledů na svět či objevování řešení, kde architektura přispívá k blahobytu a důstojnému životu každého obyvatele této křehké planety.

Freespace se může stát prostorem příležitostí, demokratickým prostorem, bez programu a volně k použití způsoby, jaké nás možná ještě ani nenapadly. Mezi lidmi a budovami probíhá komunikace, která nemusí být vždy vědomá nebo zamýšlená. Budovy přicházejí v průběhu času s vlastními způsoby sdílení a oslovení lidí, a to i dlouho po tom, co je architekt opustil.

Architektura žije aktivním i pasivním životem.

Freespace v sobě chová svobodu představivosti, svobodný prostor času a paměti, propojuje minulost, současnost a budoucnost zděděnými kulturními nánosy, vplétá pradávné do současného.

Bienále architektury 2018, odvíjející se kolem tématu Freespace, představí zraku veřejnosti příklady, návrhy, prvky – postavených nebo nepostavených – prací, jež postihují základní kvality architektury, jako jsou modulace, bohatství a materiál povrchové plochy, stejně jako kompozici a fázování pohybu. Odhalí tak imanentní sílu a krásu architektury.

Výstava ukáže prostorovou, fyzikou přítomnost měřítka a kvality, které zapůsobí na diváka tím, že odhalí spletitou podstatu architektonického prostoru.

Výstava vybízí množství návštěvníků Bienále k emocionálnímu a intelektuálnímu zapojení, které povede ke komplexnějšímu pochopení architektury, vyvolá diskuzi o ústředních architektonických hodnotách a oslaví nesporný a trvalý přínos architektury lidstvu.

[…]

Jsme přesvědčeni, že každý má právo těžit z přínosů architektury. Její rolí je sloužit jako přístřeší pro naše těla a pozdvihnout našeho ducha. Krásná zeď na rohu ulice potěší oko kolemjdoucího, i když do budovy, jejíž je součástí, nikdy nevstoupí. Stejně tak letmý pohled do dvora skrze dveřní oblouk, stinné místo, o něž se můžeme opřít, nebo výklenek, do něhož se ukryjeme před větrem a deštěm.

Jde nám o to, abychom se dostali za sféru viděného, zdůraznili roli architektury jako jednu z částí choreografie každodenního života.

Zemi chápeme jako Klienta. To s sebou nese dlouhodobé závazky. Architektura je souhrou světla, slunce, stínu, měsíce, vzduchu, větru, gravitace, jež odkrývá tajemná zákoutí existence světa. Všechny tyto zdroje jsou volně dostupné.

Šestnácté mezinárodní Bienále architektury je oslavou příkladů velkorysosti a hlubokomyslnosti v architektuře napříč celým světem. Věříme, že tyto vlastnosti posilují základní schopnost architektury pečovat a podporují smysluplný kontakt mezi člověkem a místem. Svou pozornost jsme zaměřili na tyto vlastnosti také proto, že je jim podle našeho názoru vlastní optimismus a kontinuita.

Architektura, která oplývá těmito vlastnostmi a snoubí je s velkorysostí a touhou po změně je tím, co jsme nazvali jako Freespace.

Zveme všechny účastníky a každý národní pavilon, aby přinesli do Benátek svůj Freespace. Společně pak odhalíme různorodost, specifičnost a kontinuitu architektury založené na člověku, místě, času a historii, z nichž vyrůstá kultura a relevance architektury na této dynamické planetě.

Kurátorky: Yvonne Farrell, Shelley McNamara
Více informací: www.labiennale.org/en/architecture/2018

Komentáře

  • Jitka Zmeškalová

  Vážená paní Kateřino zaujal mě váš projekt v Českém Krumlově ohledně ubytování na tři měsíce.Měla bych zájem a ráda bych s vám probrala telefonicky nebo osobně podmínky k ubytování v Českém Krumlově.Děkuji předem. Jitka Zmeškalová. jitka.zmeskalova@centrum.cz

  • Lukáš

  Nebylo by lepší vytvářet v centrech měst přirozené podmínky pro skutečný život, než podobné parodie a pseudo projekty?!

  • Marie

  Jsem obyvatelka Českého Krumlova a nemyslím si, že by tato akce měla opodstatnění. Do centra téměř denně chodím s dětmi ( a nejsem sama), jak na hřiště, tak na náměstí ,do parků, do kláštěrů apod. Je zde celoročně tolik akcí pro místní obyvatele, že kdo chce, může určitě do centra často zavítat a užít si ho. A ti cizinci, pro které by toto divadlo mělo být, si nás samozřejmě také fotí.Co je to „normální život v centru“? Kdo nemá právě malé děti, tak je snad přes den stejně někde v zaměstnání a nepere prádlo na historickém náměstí. Problém je spíš v těch lidech, kteří jen kritizují, a do centra stejně nikdy nepůjdou. Takoví nenavštíví nikdy žádnou místní kulturní akci, nepřijdou se sejít s přáteli třeba o adventních trzích na náměstí apod. Mám dost kontaktů s českými obyvateli jiných měst a všichni obdivují nejen krásu Krumlova jako takovou, ale i život, jaký tu máme co do počtu akcí a možností vyžití. Myslím si, že problém „mrtvého“ vnitřního města je jen před časem uměle vytvořen a neustále opakován.Tato akce má snad přispět k vytvoření pseudoskanzenu z historického jádra města?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *