Artalk.cz

TZ: Joska Skalník

Joska Skalník / My tancovat nemusíme / Centrum současného umění DOX / Praha / 15. 3. – 4. 6. 2018

Joska Skalník: My tancovat nemusíme

5. 3. – 4. 6. 2018

Joska Skalník (*1948), jeden ze spoluzakladatelů Jazzové sekce, od jejíhož vzniku uplynulo již téměř půl století, je bez nadsázky otcem snadné vizuální rozpoznatelnosti produkce této státem neřízené organizace. V letošním roce, kdy slaví významné životní jubileum, se Joska Skalník rozhodl tento segment své tvorby poprvé vystavit v reprezentativní šíři. Výstava s názvem „My tancovat nemusíme“ bude v Centru současného umění DOX k vidění do 4. června 2018.

„Všechny vystavené artefakty vznikly po okupaci Československa „spřátelenými armádami Varšavské smlouvy“, tedy v době, kdy bylo zvykem držet hubu a krok. Joska patřil k malé hrstce těch, kteří hubu i krok držet odmítli, jinými slovy nedali se donutit tančit tak, jak kdosi píská,“ objasňuje jeden z kurátorů Karel Haloun název výstavy, jehož podrobné vysvětlení najdou návštěvníci přímo v expozici.

Jednoduchý grafický jazyk, který Joska Skalník zvolil pro „jednotný vizuální styl“ Jazzové sekce se vyznačoval sebe-vědomou čistotou, s níž uměl zúročit ohlasy samizdatové estetiky a těžit z limitované kvality tehdejšího tisku. Stejně přesvědčivě pracoval s poeticky surreálnými kolážemi a asamblážemi, odkazujícími k výtvarným strategiím angloamerických autorů hudebních tiskovin.

Byla to směs v místních poměrech novátorská a duchaplná. Stala se také základem estetického cítění klanu, kterému byl cizí diktát dobových masmédií a vkus jejich konzumentů. Pozice Josky Skalníka byla paradoxním způsobem výhodná. Na vkus zmíněných institucí ani jejich posluchačů nemusel brát ohled – kapely, pro které pracoval, pro ně stejně nehrály.

„Joska patří k těm, kteří ve svém věcném idealismu dokáží, když už na to přijde, tancovat po svém. Jako grafik – a jako neúnavný obhájce a zprostředkovatel přístupu veřejnosti k těžko dostupné hudbě, literatuře a umění – se nikdy moc neohlížel na konvence, neřídil se pravidly a nevěnoval pozornost proměnám vkusu. Jeho svérázné práce nelze snadno zařadit, a přesto svým způsobem vypovídají o čase, místě a okolnostech, ve kterých vznikaly,“ dodává druhý z kurátorů výstavy Pavel Büchler.

Joska Skalník se během posledních dvaceti let ke své práci grafického designéra příliš nehlásil. Obvykle ji ani nezařazoval do svých malířských bilančních přehlídek.
V letošním roce, kdy slaví své 70. naro-zeniny, se rozhodl tento segment své práce vystavit v reprezentativní šíři, umožňující pochopit nejen její estetický kód, ale
i smysl v pozapomenutém klimatu reálného socialismu.

Kurátoři výstavy: Pavel Büchler a Karel Haloun

Architekt: Petr Pištěk

Exponáty zapůjčili:

Jazzová sekce – Artforum
Archiv výtvarného umění
Knihovna Libri prohibiti
Moravská galerie v Brně
Divadlo Činoherní klub
Divadlo Husa na provázku
Originální video journal
archiv autora a soukromí sběratelé

DOPROVODNÝ PROGRAM

29. 4. / 16 h
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Karlem Halounem a Joskou Skalníkem

24. 5. / 18 h
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Karlem Halounem a Joskou Skalníkem

Komentáře

  1. Skalníkův grafický design určitě vytvořil jeden z mílníků vývoje české užité grafiky. Proto mne před dvaceti lety těšilo mu udělat autorskou výstavu v rámci cyklu žijících osobností českého grafického designu, ve kterém bylo postupně prezentováno patnáct výrazných tuzemských autorů 60. – 90. let od Josefa Týfy až po Aleše Najbrta.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *