Artalk.cz

TS: Zuzana Žabková

Zuzana Žabková / Sny horiacich bábok /kurátorka: Eliška Mazalanová / miesto: tranzit.sk / Bratislava / 15. 3. 2018 / 18:00

Sny horiacich bábok
performance

autorka: Zuzana Žabková
15. 3. 2018, 18:00
tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

Performancia Zuzany Žabkovej Sny horiacich bábok / Dreams of Burning Puppets sa zaoberá možnosťou a procesom osobnej spirituálnej premeny človeka, ktorá môže byť začiatkom systémovej spoločenskej zmeny. Zameriava sa na jeho vnútorné prežívanie, jeho mentálne procesy a duchovný život, ako aj na psychofyzickú skúsenosť, embodiment, celistvé prežívanie času a priestoru. Perfomancia, koncipovaná ako vrstvenie a kombinácia viacerých metód duchovného rozvoja a terapeutických praktík, ktoré prepája so súčasným tancom a elementmi performatívnej prednášky, zdôrazňuje sebapoznávacie postupy ako meditácia, hypnóza, či somatické techniky. Hoci sa koncentruje na individuálny subjekt, ohmatáva záhyby, v ktorých sa prelína individualizmus s duchom kolektivity.

Zuzana Žabková tu čerpá inšpiráciu z ľudovej mytológie a aktuálneho obdobia blížiaceho sa jarného slnovratu. Z hľadiska folklórnych tradícií, ale aj pre nové mystické a náboženské hnutia ako novopaganizmus, je to významovo a symbolicky plný okamih predstavujúci dôležitý medzník prechodu z jedného stavu do druhého, očisty a nového začiatku. Svojou prácou aktualizuje pohanské rituály a obrady – ako pálenie Moreny v slovanskej tradícii – so zámerom vytvoriť symbolický dočasný priestor, „inú časovosť“, popierajúcu lineárne plynutie času, cyklický no zároveň stály a nemenný čas rituálu. V rámci neustále akcelerujúceho procesu produkcie tak vytvára priestor pre vnútorné rozjímanie, prehĺbenie mentálnej koncentrácie, intenzívne prežívanie prítomného momentu, zmenené vedomie, sebapoznávanie a harmonizáciou s okolím a prírodou.

Klúčové slová:
hypnóza – storytelling – telo pripomínajuce iné telá – somatické techniky – meditácia – pálenie – mantry – loop – bdelé snívanie

Zuzana Žabková je vizuálna umelkyňa, tanečníčka a choreografka. Vyštudovala intermédiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, choreografiu na Vysokej škole múzických umení a od roku 2014 študuje na Institute for Applied Theatre Studies- CUP v Giessene (Nemecko), odbor Choreografia a performance u Prof. Bojany Kunst. V roku 2016 sa zúčastnila umeleckej rezidencie v Triangle Arts Association v New Yorku a bola štipendistkou programu danceWEB (ImPulsTanz, Viedeň), pod vedením Tina Sehgala. V roku 2013 získala Essl Award a v rokoch 2013 a 2017 bola finalistkou Ceny Oskára Čepana.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *