Artalk.cz

16. 3. 2018 / Nuit Banai: Exil, Diaspora, Migrácia a Ľudské Práva

Nuit Banai: Exil, Diaspora, Migrácia a Ľudské Práva / Galéria Medium / Bratislava / 16. 3. 2018 / 10:00 h

PIATOK  16. marec o 10:00
prednáška
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA

autorka: Nuit Banai
Prednáška sa koná v vrámci tématického bloku prednášok o súčasnom umení a politike Katedry teórie a dejín umenia VŠVU v dňoch 12. – 16. 3. 2018. Prednáša hosťujúca profesorka z Izraela Nuit Banai, ktorá sa zameriava na vzťah estetiky a politiky na poli súčasného umenia, konkrétne na otázky produkcie súčasného umenia a vzťah k mocenským štruktúram globalizácie, aké modely identity a subjektivity ponúka produkcia súčasného umenia, ako súčasné umenie využíva mediálnu kultúru, marketingové kanály, reklamu, publicitu a sociálne médiá. Prof. Nuit Banai osvetlí niektoré z kľúčových pojmov súčasnej teórie – ľud, kultúrne občianstvo, populizmus, hranice, exil, diaspora, migrácia a ľudské práva – na príklade textov významných mysliteľov a vybraných prípadových štúdií zo súčasného umenia.
Prednáška bude v anglickom jazyku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *