Artalk.cz

TZ: Tomáš Svoboda

Tomáš Svoboda / Jako z filmu: adaptace / kurátorka: Marika Kupková / Dům umění města Brna / Brno / 21. 3. – 22. 4. 2018

Tomáš Svoboda

Jako z filmu: adaptace

21. 3. – 22. 4. 2018

Kurátorka Marika Kupková

Vernisáž 20. 3. 2018 v 18 h, tisková konference v 11 h

Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno

Brno, 9. 3. 2018 – Východiskem výstavy je film vizuálního umělce Tomáše Svobody Jako z filmu, který byl v loňském roce uveden do kinodistribuce. Dlouhometrážní experimentální film určený k projekci v kinosále nyní Tomáš Svoboda s kurátorkou Marikou Kupkovou převedli do galerijní instalace.

Reflexe filmové fikce, vyprávěcích postupů, diváckých režimů i historického vývoje filmu je dlouhodobou a stále vyhledávanou oblastí zájmu současného výtvarného umění. K výrazným reprezentantům této linie patří Tomáš Svoboda. Upozorňuje na iluzivnost filmu, na to, jak film zaznamenává a zobrazuje skutečnost a jak snadná je záměna skutečnosti a představ. Ptá se, co znamená, když se řekne „jako z filmu“, když záměnu skutečnosti a iluze ovlivňuje a snad i zapříčiňuje zkušenost filmového diváka. „Jako z filmu“ se odehrává mimo reprodukovaný obraz, mimo záznam reality, ale v realitě samé. Filmem je pak prostorový objekt, text, situace, a především myšlení.

Galerijní instalace rozčlení původní film do vícekanálové projekce, lineární posloupnost filmového vyprávění tak převede do souběžné prezentace jednotlivých dějových linií, vystaví novou vyprávěcí strukturu a zároveň zasáhne i do situace před projekcí. Použití slova „Adaptace“ v názvu výstavy ale neznamená, že je pro její pochopení důležité, aby divák adaptovaný film znal a mohl srovnávat s galerijní instalací.  Stačí, že ví o jeho existenci. Důraz je kladen na samotný proces všestranného přizpůsobení filmu podmínkám galerie, ovšem i naopak přizpůsobení prostoru galerie filmovým projekcím.

I když je výstava tvořena v podstatě jediným dílem, jsou zde zastoupeny ideové přístupy a formální řešení, které shrnují autorovu dosavadní uměleckou činnost. První tematická skupina odhaluje iluzivnost předváděných událostí a fiktivnost vyprávění. Svoboda v ní obsazuje známé herce, využívá profesionálního filmového zázemí a cituje žánrový „slovník“ filmu. Druhou skupinu tvoří konfrontace slova a obrazu: sledujeme, jak lze vyjádřit film prostřednictvím nefilmových výrazových prostředků, jako je slovo, tvorba textu nebo mluvený popis. Třetí skupina odhaluje skryté produkční a technické zázemí filmu. Odkazuje mimochodem na insiderskou zkušenost Tomáše Svobody z filmových produkcí, pro které pracoval jako filmový architekt. Jedinečnost autorova přístupu spočívá v přítomnosti humoru a ironie. Vlastně se díváme na jakési komedie či grotesky se zápletkami v podobě zmatků v komunikačním řetězci, chyb v myšlení a chyb ve vnímání, jejichž viníkem je film.

Tomáš Svoboda (1974) – Ve své umělecké tvorbě se věnuje filmové zkušenosti ve vztahu k jazyku a myšlení. Využívá média videa, fotografie, malby i performance. Vedle volné tvorby se věnuje také architektuře výstav. Je spoluzakladatelem pražské galerie Display a pedagogem na Akademii výtvarných umění, kde vede Ateliér nových médií. Podílel se na několika filmech jako výtvarník a architekt, Jako z filmu byl jeho prvním autorským celovečerním filmem. Předcházela mu výstava Jako film v pražské galerii tranzitdisplay (2015–2016).

Marika Kupková (1973) – Zajímá se o oblast galerijního filmu a experimentální filmové produkce. Působí jako kurátorka v brněnských Galeriích TIC, vede filmový festival Brno 16 a přednáší v rámci oboru Teorie interaktivních médií na Filozofické fakultě MU. Vystudovaná filmová historička, zaměřující se také na institucionální historii a vývoj kulturní politiky v české kinematografii.

Doprovodný program:

  1. 3., 17 h – komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou a autorem
  2. 4., 17 h – komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou a autorem
  3. 4., 18 h – Tomáš Svoboda: JAKO Z FILMU / projekce filmu

Celovečerní film vizuálního umělce Tomáše Svobody není o filmu. Nejedná se o esejistickou úvahu o pohyblivém obraze. Není komediální historkou z jednoho letního odpoledne. Nelze jej vnímat jako záznam pracovního postupu. Není ani převyprávěným filmem. A už vůbec není o technologii vzniku filmového záznamu. Je o životě.

84 minut, režie a scénář Tomáš Svoboda, hrají: Jiří Menzel, Martin Pechlát, Roman Zach, Miroslav Krobot, Klára Melíšková, Gabriela Míčová, Jan Čtvrtník

  1. 4., 17 h – Jako z filmu: Interpretace / přednáška
    Literatura jako skutečnost. Skutečnost jako film. Film jako literatura. Autorská přednáška Ivany Hrončekové, doktorandky FAVU, na téma dekonstrukce textu a literární předlohy v pohyblivém obrazu na příkladech vybraných současných vizuálních umělců a filmařů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *