Artalk.cz

6. 3. 2018 / Komentovaná prehliadka výstavy Breaking (b)it

Diana Cencer Garafová / Spontánne narušenie symetrie / kurátorka: Zora Rusinová / Galéria Medium / 6. 3. 2018 o 17:00 h

Komentovaná prehliadka výstavy Breaking (b)it

v utorok 6. 3. 2018 o 17:00hod
autorka: Diana Cencer Garafová


anotácia: Komentovaná prehliadka výstavami inštalovanými v modeloch bratislavských galérií, ktoré spoločne tvoria asymetricko-architektonický útvar Breaking (b)it. Niektoré z modelov sú divákovmu pohľadu dostupné priamo, niektoré však vidí iba sprostredkovane cez videozáznam.
Dianine modely výstavných miestností sú tak akýmisi analógiami teoretických interpretačných modelov poznávania sveta. Sme obeťami týchto modelov, ktoré realitu nesprostredkúvajú takú aká je, ale len akú si myslíme, že je? Respektíve nesprostredkúvajú nám tieto modely vždy len určitý zorný uhol pohľadu? Dôležité sa stáva nie to, čo vidíme, ale ako to interpretujeme?
Čo ale vidíme, aké výstavy sa autorka rozhodla sprístupniť v modeloch?


Foto: Ján Šipöcz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *