Artalk.cz

5. 3. 2018 / Biologicky předurčené k chudobě: film Apoleny Rychlíkové + diskuze

Biologicky předurčené k chudobě: film Apoleny Rychlíkové + diskuze / UMPRUM: přednášková místnost č. 215 / Praha / 5. 3. 2018 ve 13h

Promítání posledního filmu Apoleny Rychlíkové o feminizaci chudoby a následná diskuze na téma postavení žen v uměleckém provozu

Hosté: Apolena Rychlíková (dokumentaristka, členka kolektivu Ženy 365), Darina Alster (umělkyně, členka kolektivu Ženy 365 a zakladatelka Mothers Artlovers), Martina Smutná (umělkyně)

V pondělí 5. 3. 2018 ve 13:00 v přednáškové místnosti 215, 2. patro
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

V dokumentu Biologicky předurčené k chudobě z nové série o problémech soužití v české společnosti se potkávají těhotná žena, samoživitelka, umělkyně a důchodkyně a sdílejí svoje životní okamžiky, které by pravděpodobně proběhly trochu jinak, kdyby je vyprávěli muži. Ve čtyřech uzavřených kapitolách chce film poukázat na provázanost problému feminizace chudoby, který dnes dosahuje globálních rozměrů. Nemožnost odbourání různých diskriminačních modelů vede v reálných životech žen k jejich postupnému chudnutí. Mechanismy, které ženy stavějí do genderově stereotypních rolí, mají svůj konec v podobě větší nebo menší míry sociálního vyloučení. Autorka dokumentu Apolena Rychlíková chce v krátkých epizodách poskytnout možnost komplexnějšího náhledu na feminizaci chudoby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *